Opleiding voor meer circulaire bouw in Brussel

De opleiding van (toekomstige) bouwvakmensen is een essentiële hefboom om de sector in de richting van de circulaire economie te laten bewegen. Brussel onderscheidt zich door zijn bereidheid om in die zin te handelen.

Alle schakels in de keten (studenten, ontwerpers, aannemers enzovoort) voelen de noodzaak om vaardigheden te verwerven die verband houden met de circulaire economie. Om zichzelf opnieuw uit te vinden, moeten aannemers toegang hebben tot een waaier van innoverende opleidingen. Maar het aanbod moet ook inspelen op de komst van nieuwe beroepen die door het circulaire tijdperk zullen ontstaan. In Brussel zorgt de politieke wil die in het GPCE is verankerd voor een groeiende dynamiek die de kiem legt voor een wijziging van het economisch model. Van opleidingsorganisaties tot veldactoren, de integratie van circulaire economie-concepten wordt voor iedereen een prioriteit. In dit artikel staat een overzicht van de laatste innovaties en projecten.

Permanente opleiding voor werkende vakmensen

“Je moet nooit op je lauweren rusten, het is geen erg sterke stoel.” Louis Dumur

Voor de aannemers heeft Brussel zopas een ambitieus programma gelanceerd: Build Circular.Brussels. Het doel is de werknemers voor te bereiden op de eisen van morgen en hen aan te moedigen op de hoogte te blijven van de laatste circulaire technieken. Momenteel werken de CBB-H en het BRC Bouwj samen aan de uitvoering van het project, met de steun van het WTCB. Naast begeleiding op maat kunnen werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gratis deelnemen aan een vijftigtal opleidingen gegeven door experts: circulair bouwplaatsbeheer, digitalisering van renovatie, hergebruik en houtverbindingen enzovoort.

De opleiders (Bruxelles Formation, BRC Bouw, Bouw Academie enzovoort) leveren steeds meer inspanningen om hun aanbod aan te passen: cursus gevelrenovatie, cursus ecoconstructie in de kringloopeconomie, ontwerp van maquettes op ware grootte en moderne leermiddelen enzovoort. Daarnaast nemen zowel de hele sector (de CBB-H, het WTCB, Ecobuild enzovoort) als Leefmilieu Brussel hun informatieopdracht ter harte door talrijke activiteiten aan te bieden: informatiesessies, seminars, videoclips, bezoeken aan bouwplaatsen enzovoort.

Investeren in jongeren om de toekomst te veranderen

Onder de uitdagingen van de circulaire transitie valt ook de renovatie van de Brusselse gebouwen om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Deze enorme uitdaging biedt aantrekkelijke toekomstmogelijkheden en kan alleen worden aangegaan met de hulp van de jongere generatie! Om deze te mobiliseren, worden steeds meer innoverende en ludieke projecten ontwikkeld.

  • Op initiatief van het Brusselse opleidingscentrum EFP is de Build Reversible In Conception (BRIC) een 100% duurzaam en modulair opleidingsgebouw opgetrokken uit materialen afkomstig uit hergebruik. Dankzij dit project kunnen 182 studenten van 12 verschillende beroepsgroepen (schrijnwerkers, meubelmakers, verwarmingstechnici enzovoort) zich bewust worden van de optimalisering van materialen in een circulaire visie.
  • Bij het BRC Bouw maakt het watersportcentrumproject Build For Water in Anderlecht het mogelijk dat jongeren kunnen proeven van de beroepen die bij duurzaam bouwen een rol spelen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de kwestie van het waterbeheer.
  • Het BRC Bouw had al naam gemaakt met zijn proefproject voor zelfvoorzienende modulaire bouw, de MØDÜLL 2.0.

Meer innovatieve formats

Terwijl de digitalisering een essentiële hefboom is voor de toekomst van de sector, volgen de innovaties op het gebied van opleiding elkaar op: webinars, online workshops, virtuele bezoeken aan bouwplaatsen enzovoort. Tegelijk stellen de meest gedurfde opleiders de meest nieuwsgierigen tevreden met het gebruik van CNC (numeriek bestuurde machines, ook wel CNC-machines genoemd) tijdens hun houtworkshops of het gebruik van interactieve digitale spelletjes. Het Atelier Moneo heeft onlangs de verschillende instrumenten gepresenteerd die worden gebruikt in zijn opleidingscursussen over de renovatie van oude gebouwen.[1]

De mens centraal

De website digitalconstruction.be van het WTCB is een waardevol instrument om de vakmensen te begeleiden bij hun digitale transitie. Voor de kennisoverdracht zal het virtuele echter nooit het leren in de praktijk kunnen vervangen. De rijkdom van menselijke relaties is de enige manier om de circulaire visie op een duurzame manier te implementeren. 

Misschien kunnen we elkaar snel weer ontmoeten? Tot binnenkort!

Auteur: Valérie Gillès, Communication Officer voor Build Circular.Brussels.

Lees ookGreenbizz II, een modelcentrum gewijd aan de circulaire economie; Speelsheid in de openbare ruimte, vector van duurzaamheid5 basistips voor een eenvoudig en doeltreffend waterbeheer in gebouwen, BrugeoTool, een applicatie ten dienste van de Brusselse geothermische sector

Bronnen:


[1] Zie de bijdrage van Atelier Moneo tijdens het webinar over: Digitalisering van de bouwsector.

Meer news