Duurzaam bouwen

Voor de definitie van duurzaam bouwen neemt ecobuild.brussels de interpretatie over van het WTCB – Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.

Duurzaam bouwen kan met een allesomvattende interpretatie omschreven worden als het streven naar gebouwen waarbij er een evenwicht bestaat tussen de volgende drie dimensies:

Om als duurzaam beschouwd te worden, is het volgens deze benadering niet voldoende dat de gebouwen energiezuinig zijn of opgetrokken worden met gerecycleerde materialen. Daarnaast moet het gebouw een gezond en aangenaam binnenklimaat hebben en bovendien veilig en toegankelijk zijn. Tenslotte spelen ook de bouwkosten, de onderhoudskosten en levenscycluskosten een niet te onderschatten rol.

Voor ecobuild.brussels is het ontwerp en de uitvoering van een duurzaam bouwproject bovendien gebaseerd op een holistische aanpak met beschouwing van de 9 thema’s die zijn opgenomen in de Gids Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel.

Het doel is om de duurzaamheid van een onderneming of project te kunnen beoordelen aan de hand van een referentiekader van ‘het Belgische duurzame gebouw’.

  1. Beheer van het project, de werf, het gebouw: Om het duurzaam beheer van uw project te organiseren, van de werf tot het onderhoud van het gebouw.
  2. Mobiliteit: Om een multimodale en duurzame mobiliteit te bevorderen.
  3. Natuurontwikkeling: Om de natuur te integreren op de site en de stedelijke leefomgeving te verbeteren.
  4. Fysieke omgeving: Om de impact van het gebouw op zijn omgeving te beperken.
  5. Menselijke omgeving: Om sociale uitwisselingen aan te moedigen en om toegang tot huisvesting voor iedereen te garanderen.
  6. Materiaal: Om materialen te kiezen die de milieu-impact van het gebouw gedurende zijn hele levenscyclus beperken.
  7. Energie: Om de hoogst mogelijke energieprestaties te bereiken.
  8. Water: Om het waterbeheer te optimaliseren.
  9. Welzijn, comfort & gezondheid: Om het akoestisch, thermisch, visueel en ademhalingscomfort te garanderen

Wilt u ook duurzaam en anders bouwen?

Ontdek hoe u lid kunt worden van de cluster.