Geschiedenis van de cluster

De cluster ecobuild.brussels werd in november 2006 opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De toenmalige Brusselse ministers van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing en van Economie, Werkgelegenheid en Wetenschappelijk Onderzoek namen toen het besluit om de sector van de duurzame bouw en renovatie te steunen.

De Brusselse gebouwen verbruiken zeer veel energie. De bouw- en vooral de renovatiesector moet dus sterk evolueren om de doelstellingen van de overheid te halen. Twee voorbeelden: Een strategie om van Brussel een koolstofarme stad te maken tegen 2050 en sinds januari 2015 is er een passiefstandaard voor nieuwe gebouwen in het BHG. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, kan de sector rekenen op de steun van de cluster en diens vele partners.

Eind 2010 werd deze steun nog versterkt door de injectie van nieuwe middelen en doordat het cluster ecobuild.brussels, als voorkeurspiloot, mocht meewerken aan tal van acties van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu. Sinds 2016 is de cluster sterk betrokken als partner bij de verwezenlijking van de ambities van het bouwgedeelte van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), dat het heeft overgenomen van het AEE.

ecobuild.brussels wordt bestuurd vanuit hub.brussels.

Wilt u meer weten over alle tips, diensten en hulpmiddelen die hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, u ter beschikking stelt?