Een cluster,
dat is...

Een instrument voor de ontwikkeling en de promotie van een sector en zijn concurrentievermogen. Hij zet een netwerk op van ondernemingen die actief zijn op eenzelfde grondgebied en die convergerende activiteiten uitoefenen.

De interactie tussen de verschillende actoren (bedrijven, gouvernementele en privé instanties, universiteiten en onderzoekscentra en tenslotte de civiele maatschappij) wordt beschreven door de ‘quadruple helice’ theorie met de cluster in het midden als generator.

ecobuild.brussels plaatst zich binnen de stroming van duurzame ontwikkeling. Het netwerk promoot de ecologische, economische en sociale aspecten van de bouwsector.

graphe-cluster-community-ecobuild

Neem voor meer informatie contact met ons op!

U wilt graag weten hoe u lid kunt worden van de cluster ecobuild.brussels?