Greenbizz II, een modelcentrum gewijd aan de circulaire economie

De Greenbizz-incubator, gelegen in het hart van de wijk Tivoli GreenCity, beide al erkend als toonbeeld van duurzame ontwikkeling, zal tegen 2026 worden uitgebreid met een nieuw bedrijvenpark dat meerdere verdiepingen zal tellen en volledig gewijd zal zijn aan de circulaire economie.  Overigens zal dit bedrijvenpark moeten voldoen aan de beginselen van modulariteit, deeleconomie en mobiliteit! Voor citydev.brussels een uitdaging van formaat die een geïntegreerde benadering vereist van de beginselen van de circulaire economie en ecobouw. 

Een Brusselse behoefte

Het Gewest koestert al een paar jaar de ambitie om de verschillende functies van de stad met elkaar in overeenstemming te brengen en tegelijkertijd de productieactiviteiten die een essentiële rol spelen in de Brusselse dynamiek een belangrijke plaats toe te bedelen. Om deze bedrijven te kunnen huisvesten en ondersteunen, ontwikkelde citydev.brussels al 5 bedrijvenparken (Newton KMO, Newton ZKO, Magellan KMO, Greenbizz en Cityline, waarvan 2 met de steun van het EFRO) en wil dit cijfer binnen nu en 5 jaar verdubbelen. Brussel kent een sterk groeiende vraag naar dit soort panden, onder meer voor activiteiten in verband met de circulaire economie. Greenbizz II zal deze innovatieve ondernemers een nieuwe oplossing kunnen bieden, door te voldoen aan de gewestelijke doelen van het Industrieplan en van de Economische transitiestrategie

Thans beschikt Greenbizz over 17 modules voor productieateliers en over een incubator van 2800 m². Zijn kleine broer zal dit innovatief ecosysteem komen uitbreiden met 33 productieateliers van 50 tot 400 m2 verdeeld over verschillende verdiepingen, alsook met een nieuwe coworkingruimte, een horecaruimte en een stadslandbouwproject op het dak. Het project wil de economische, sociale en milieudynamiek van de wijk consolideren, gestimuleerd door de aanwezigheid van Be-Here, Cityfab 1 en Greenbizz die de lokale en deeleconomie alsook duurzame ontwikkeling voorstaan.

Een circulair model gedragen door de beginselen van modulariteit, deeleconomie en mobiliteit

Dit project heeft tot doel kleine bedrijven en zelfs start-ups met duurzame, circulaire en lokale productieactiviteiten bedrijfsruimten en een werkomgeving aan te bieden in een gebouw met een weldoordacht, innovatief en circulair ontwerp.

Zijn voorbeeldigheid zal zowel berusten op het passief en circulair ontwerp van het gebouw als op zijn organisatie met toepassing van de beginselen van modulariteit, deeleconomie en mobiliteit.

Overigens zullen deze drie beginselen een constante zijn in alle nieuwe ontwerpen van citydev.brussels in de komende jaren. Door zijn modulariteit kan het gebouw optimaal in de wijk inpassen en tegelijkertijd op een flexibele wijze op de vraag inspelen. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om elke ruimte gemakkelijk te demonteren en om te bouwen tot een kantoor-, woon- of culturele ruimte. Zo ook moeten de ateliers gemakkelijk aan verschillende soorten activiteiten kunnen worden aangepast. De beginselen van de deeleconomie verplichten te voorzien in ruimten die het delen en poolen van middelen bevorderen. Zo zullen synergieën en een circulaire logica natuurlijkerwijs kunnen groeien, onder meer met de bij Greenbizz gehuisveste projecten.  Tot slot wordt de mobiliteit, een belangrijk aandachtspunt van het ondernemerschap, in aanmerking genomen op niveau van de aard van de gehuisveste bedrijven en de ligging van het bedrijvenpark zelf voor een optimaal gebruik van de actieve, gemeenschappelijke en gedeelde mobiliteit.

Gedurende het gehele Greenbizz II-project zal een sterke focus liggen op de circulaire economie waarbij een aantal minimumeisen moet worden in acht genomen in termen van:

  • Hergebruik van materialen in het kader van nieuwbouw;
    • Milieueffectbeoordeling met de verplichting alternatieven voor te stellen voor de oplossingen met de grootste impact;
    • Ruimtelijke en technische omkeerbaarheid;
    • Duurzame ontwikkeling met de nadruk op factoren als mobiliteit, welzijn, stadslandbouw, biodiversiteit, sociaal, water- en energiebeheer, enz.

Zo zal het project een perfecte aanvulling vormen op de woningen, buurtdiensten en gemeenschappelijke ruimten van de wijk Tivoli GreenCity.

Om dit doel van toonbeeld te bereiken, maar ook om deze strategie in de toekomst systematisch voor haar andere projecten toe te passen, wil citydev.brussels zich met deskundigen omringen. Greenbizz II kan al rekenen op de expertise van Leefmilieu Brussel, van het FCRBE-programma (Facilitating the circulation of reclaimed building éléments), alsook op een volledige specifieke ondersteuning voor de stadslandbouw. Behalve deze ondersteuningen zal binnenkort ook een overheidsopdracht worden gelanceerd voor de begeleiding van reflecties over de ambities in termen van duurzame ontwikkeling en ecobouw. Momenteel wordt het bestek opgesteld voor een overheidsopdracht Design & Build om eind 2021 te worden bekendgemaakt.  Zo zou de werf eind 2024 van start kunnen gaan.

Auteur: Laurie Verheyen, Circulair Economie Coördinator by citydev.brussels

Lees ook: Speelsheid in de openbare ruimte, vector van duurzaamheid, 5 basistips voor een eenvoudig en doeltreffend waterbeheer in gebouwenOndernemen zonder een groot risico te nemen? , Het stedelijke bioom

Meer news