©Format 360° asbl

Bio-ecologische isolatie: een toekomstmarkt voor renovatiebedrijven

Homegrade heeft als missie particulieren te adviseren en te begeleiden bij de renovatie van hun panden in Brussel. Bij alle thema’s die we aankaarten, sensibiliseren en stimuleren we particulieren om te kiezen voor duurzame renovatie, wat een relevante keuze van het soort isolatiemateriaal impliceert.

Tegenwoordig is er een grote verscheidenheid aan bio-ecologisch isolatiemateriaal (= van plantaardige of dierlijke biomassa) op de markt, waarvan de milieukwaliteiten geen betoog meer hoeven. In de literatuur worden ten overvloede de voordelen beschreven: grondstoffen uit hernieuwbare of gerecycleerde bronnen, negatieve of neutrale koolstofvoetafdruk, lokale en energiezuinige productiemethoden, geringe toxiciteit, goede thermische prestaties voor zowel winter- als zomercomfort, vochtregulering, akoestische prestaties, enz. Verder is het zo dat dergelijk isolatiemateriaal niet schadelijk is voor de gezondheid van de installateur.

Hoewel de belangstelling van particulieren voor renovaties met minder impact op het milieu en de gezondheid toeneemt, blijkt uit onze ervaring op het terrein dat het aanbod te beperkt is: renovatiebedrijven bieden nog altijd voornamelijk minerale isolatiematerialen (glaswol en rotswol) en synthetische isolatiematerialen uit de petrochemie (PU, PIR, EPS, XPS) aan, zelfs wanneer duurzamere alternatieven, die minder schadelijk zijn voor de gezondheid van bewoners en werklieden, evenzeer voldoen.

Zo is het mogelijk om:

  • hellende daken van binnenuit te isoleren met een van de vele bio-ecologische isolatiematerialen die op de markt verkrijgbaar zijn: cellulose, houtwol, hennepwol, vlaswol, gerecycleerd textiel of grasvezels, in plaats van minerale wol;
  • hellende daken volgens de sarkingmethode te isoleren met houtvezelplaten in plaats van polyisocyanuraatplaten (PIR);
  • platte daken te isoleren met platen van hard geëxpandeerd kurk in plaats van polyisocyanuraatplaten (PIR);
  • gevels van buitenaf te isoleren met platen van houtvezel of geëxpandeerd kurk in plaats van platen van geëxpandeerd polystyreen (EPS);
  • gevels van binnenuit te isoleren met blokken van hennep en kalk in plaats van polyurethaanplaten (PU);
  • om muren te isoleren met stro (bijvoorbeeld in een houten frame), vloeren te isoleren met kurk of cellulose in bulk …

Voor sommige toepassingen blijven ‘traditionele’ isolatiematerialen echter een geschikte keuze vanwege hun waterafstotende (bv. geëxtrudeerd polystyreen (XPS)) of brandvertragende (bv. minerale wol) eigenschappen, of hun druksterkte (bv. cellulair glas).

Via hogere premies stimuleert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest particulieren om te kiezen voor bio-ecologische isolatie: de premie voor de renovatie van het woonmilieu verhoogt het bedrag van de aanvaarde werken met 5 €/m² (d.w.z. een verhoging met 25%) en de energiepremie biedt een bonus van 15 €/m².

Deze financiële stimulansen moedigen mensen aan om duurzame keuzes te maken, maar ze volstaan niet zolang het aanbod ontoereikend blijft. Hoewel particulieren vaak overtuigd zijn, blijkt in de praktijk dat ze moeilijk aannemers vinden die met bio-ecologische isolatie werken of dat de kosten in vergelijking met andere isolatiematerialen te hoog zijn. Bedrijven zijn geneigd hun klanten ‘gangbaardere’ isolatiematerialen aan te bieden, omdat die goedkoper zijn en de toepassing ervan gestandaardiseerd en bekend is.

We staan op een keerpunt voor de renovatie van woningen in Brussel, onder meer dankzij de toenemende ontwikkeling van de circulaire economie in de bouw, de maatschappelijke debatten over de klimaatverandering en de renovatiestrategie 2030-2050 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de zogenaamde Renolution). Homegrade is er dan ook van overtuigd dat renovatiebedrijven een toekomst hebben wat betreft de markt van bio-ecologische isolatiematerialen. Het aanbod aan zulke materialen zal inspelen op een groeiende vraag, en hoe sterker dit aanbod zich ontwikkelt, hoe beter het qua kostprijs zal kunnen concurreren met minerale en synthetische isolatiematerialen.

De bouwsector heeft alle sleutels in handen om duurzame renovatie met bio-ecologische isolatie tot de nieuwe standaard te maken in de renovatie van morgen!

Auteur : Anne Costa, Homegrade

Lees ook : Technische installaties, de kneusjes van de circulaire economie?; Covid Safe-certificaat: Zouden ingenieurs en architecten een deel van de oplossing hebben gevonden?Opleiding voor meer circulaire bouw in BrusselGreenbizz II, een modelcentrum gewijd aan de circulaire economie

Meer news