Ledenfiche

UCL - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN - CEL ARCHITECTUUR EN KLIMAAT

Place de l'Université 1
1348 Louvain-La-Neuve
Zie kaart

+32 10 47 92 49

+32 10 47 92 53

Beschrijving van de activiteit :

Sinds 1980 streeft de onderzoekcel “Architectuur en klimaat”, onder de verantwoordelijkheid van Prof. A. De Herde, de volgende doelstellingen na:

  • Onderzoek, ontwerp, modellering en constructie met het oog op de best mogelijke wederzijdse afstemming tussen het gebouw, het klimaat en de bewoner, met het oog op de uitwerking en ontwikkeling van de theorie van de klimatische en duurzame architectuur in het kader van een duurzame ontwikkeling. Daartoe zorgt ze ook voor de wetenschappelijke follow-up van proefprojecten. De door de cel ontwikkelde computermodellen hebben betrekking op de dynamische verschijnselen van de warmtetechniek, de natuurlijke ventilatie en de natuurlijke en kunstverlichting van het gebouw, alsook de verbanden tussen die modellen.
  • Onderzoek naar de optimale energie-efficiëntie van gebouwen uit de tertiaire sector en hun uitrustingen, om te voldoen aan de comfortbehoeften van de bewoners, middels een maximale benutting van de energiebronnen. Te dien einde voert ze ook studies en expertises uit van audits en energiebegeleidingen.
  • Voeden van het architectuuronderwijs aan de polytechnische school van Leuven via cursussen, projecten, werken en oefeningen.
  • Ontwikkeling van bijzondere pedagogische methoden met het oog op de uitwerking van cycli voor permanente vorming voor architecten en energietechnici.

In 2005 werd de spin-off MATRIciel (www.matriciel.be) opgericht op basis van de eenheid. Die heeft als doel tegemoet te komen aan de talrijke vragen om advies en studies van openbare of private bouwheren waar een onderzoekscel niet aan kan voldoen.

De activiteit van de firma MATRIciel is gericht op een betere afstemming tussen het gebouw, de bewoner of gebruiker en hun milieu in het kader van een duurzame ontwikkeling door:

  • Steun te verlenen aan openbare of private bouwheren, en aan ontwerpteams, in de uitwerking van een duurzaam bouwproject door een actieve medewerking aan het proces, van de ontwerptekening tot de afwerking,
  • Het opleiden van vakmensen uit de bouwsector, van technici of van bewoners/gebruikers,
  • Onderzoekacties gericht op het leveren van praktische resultaten voor de vakmensen uit de bouwsector.
Terug naar resultaten

Onze partners