UCL – Université catholique de Louvain – Cel Architectuur en Klimaat

Adres

Place de l'Université 1 1348 Louvain-la-Neuve

Contact

+32 10 47 92 49

De opdracht van de onderzoeksgroep Architecture et Climat bestaat erin veerkrachtige en innovatieve oplossingen voor te stellen en te valideren, op de schaal van bebouwde ruimtes, als antwoord op de crises en uitdagingen van vandaag en morgen. Deze mensgerichte oplossingen bevinden zich op het kruispunt van verschillende disciplines en thema’s ter ondersteuning van de transitie naar een comfortabelere, gezondere, circulaire en duurzame bebouwde omgeving.

Via een aanpak die gebaseerd is op wetenschappelijke nauwkeurigheid en kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (in de vorm van experimenten, observaties, numerieke simulatie, enz.) beogen de door Architecture et Climat uitgevoerde projecten:

  • De gebouwen van de toekomst te karakteriseren en hun ontwerp, bouw, renovatie en beheer te ondersteunen, om op die manier hun milieu- en energieprestaties en het comfort en het welzijn van de gebruikers te verbeteren.
  • Methoden en strategieën voor een circulair en duurzaam beheer van bouwkundig erfgoed en natuurlijke hulpbronnen (bv. grijze energie, materialen, afval, water, enz.) te bevorderen, rekening houdend met alle milieu-, sociale en economische aspecten op diverse schalen van ruimte en tijd.
  • Kennis (bv. strategieën, methoden, instrumenten, enz.) over te dragen aan bouwactoren, aan instanties voor het beheer van het gebouwenbestand en het grondgebied, aan studenten en aan het grote publiek.

Onze thematische prioriteiten omvatten:

  • Milieukwaliteit, comfort en welzijn
  • Milieuprestaties en parametermodellering
  • Duurzaam en circulair beheer van bouwkundig erfgoed en natuurlijke hulpbronnen
  • Binnenklimaat en energie-efficiëntie.