&SENS ARCHITECTES

Adres

Willebrord Van Perckstraat 2, 1140 Evere

Contact

+32 2 216 61 40

FHW architectes werd opgericht in 2002 en kiest bij zijn ontwerpen telkens resoluut voor een ecologische benadering.
Al vanaf het ontwerpproces houdt FHW rekening met de energieprestaties van het gebouw, het gebruik van hernieuwbare energie, een duurzaam beheer van het gebouwde en natuurlijke erfgoed, de analyse van de levenscyclus van de materialen enz.

Uit onze projecten spreekt een pragmatische en rationele aanpak om de milieuprestaties te maximaliseren. Dergelijke prestaties vereisen een perfecte beheersing van de techniek en het financiële kader. Met deze beheersing staan of vallen de geloofwaardigheid, de voorbeeldigheid en de duurzaamheid van de aanpak.

Ook vandaag beïnvloeden de toenemende aantasting van het milieu en het sociaal-economische, politieke en culturele systeem waarin onze samenleving evolueert, onze dagelijkse praktijk.

Daarom koppelen we de aandacht voor milieu en energie aan een focus op de essentie van ons beroep als architect:

Zorgen voor het welzijn van de mens door een meerwaarde voor stad en landschap te bieden en een zo groot mogelijke positieve impact te hebben in een participatief proces en een voortdurende dialoog met de verschillende belanghebbenden.

Die altruïstische insteek is tevens de verbindende factor en de essentie van ons kantoor, en daarom veranderen we onze naam van ‘FHW’ naar ‘&sens’.