POOL OPLEIDING WERK VOOR BEROEPEN IN DE BOUWSECTOR (POW)

Adres

Koningsstraat 45, 1000 Brussel, Belgique

Contact

+32 2 210 03 40

De Pool Opleiding Werk voor beroepen in de bouwsector (vroeger BRC) biedt een antwoord op de doelen die geformuleerd worden in het Beleidsplan voor de Economie en de Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BRC beoogt om het aanbod aan opleidingen en de noden van de ondernemingen op mekaar af te stemmen door bruggen te slaan tussen actoren op het gebied van arbeidsvoorziening, opleiding en onderwijs enerzijds en de Brusselse beroepswereld anderzijds.
De Pool Opleiding Werk voor beroepen in de bouwsector wil binnen eenzelfde locatie verschillende beroepsopleidingsdiensten en het nodige materiaal samenbrengen voor:

  • De basisopleiding van jongeren binnen het technisch- en beroepsonderwijs
  • Alternerende opleidingen
  • De opleiding en vlotte doorstroming van werkzoekenden naar de bedrijfswereld
  • De voortgezette opleiding voor werknemers en leerkrachten.

 

Missie

De Pool Opleiding Werk voor beroepen in de bouwsector heeft als missie:

  • Het beheer van geavanceerde opleidingsinfrastructuren en de terbeschikkingstelling van gespecialiseerde technische hulpmiddelen, ter ondersteuning van de opleidingsactoren.
  • De sectorale promotie van beroepen en waardigheden met toekomst
  • De toepassing van technische en professionele bekwaamheidstests (“screening”)
  • Technologische bewaking en de ontwikkeling van de technische en pedagogische deskundigheid die nodig is om de opleidingsprogramma’s aan te passen aan de evolutie van de technieken en de behoeften van het bedrijfsleven.
  • Begeleiding en ondersteuning naar werk (organiseren van matchmakings en toezicht op duurzame werkgelegenheid in de sector).

 

Bovendien kreeg de Pool Opleiding Werk voor beroepen in de bouwsector een opdracht in het kader van ecologisch bouwen toevertrouwd. Deze pool speelt een voortrekkersrol in de opleiding en de promotie van ecologisch bouwen in het Brussels Gewest, onder meer door de ontwikkeling van nieuwe opleidingsgebieden voor Brusselse werkzoekenden.