PIXII – Kennisplatform Energieneutraal Bouwen

Adres

Gitschotellei 138 2600 Berchem

Contact

+32 3 235 02 81

Pixii (voorheen bekend als Passiefhuis-Platform) ondersteunt als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling de bouwactoren bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf. De organisatie verenigt meer dan 200
toonaangevende bedrijven in de bouwsector en wil met haar actieve ledencommunity inspireren en motiveren tot het bouwen van passieve en energieneutrale gebouwen. Pixii levert professioneel advies en begeleiding aan bedrijven en
particulieren, netwerkt met beleids- en opiniemakers, verleent certificaten aan passieve en energieneutrale projecten en organiseert evenementen en gespecialiseerde opleidingen rond energiezuinig bouwen. De organisatie focust op vier
essentiële thema’s: passief en energieneutraal bouwen, slimme gebouwen, diepe renovatie en geïntegreerd design.

Missie

Binnen de transitie naar een duurzame samenleving stimuleert Pixii in haar voortrekkersrol de bouwactoren om vanuit innovatie en kwaliteitsdenken, en met de passiefhuisstandaard als rode draad, te streven naar een minimaal
energiegebruik voor een optimaal woon- en werkcomfort.
Pixii profileert zich op 5 domeinen

  • Ledenwerking
  • Kwaliteitsbewaking
  • Beleidswerking
  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Kennisverspreiding