LEEFMILIEU BRUSSEL

Adres

Avenue du Port, 86c / 3000 1000 Bruxelles

Contact

+32 2 775 75 75

Leefmilieu Brussel : een partner in transitie

Leefmilieu Brussel is de milieu- en energieadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij werd in 1989 opgericht onder de naam BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer). Geleidelijk breidde ze haar werkterrein uit, om zich vandaag bezig te houden met 16 domeinen zoals beheer van groene ruimtes of dierenwelzijn.

Deze verschillende domeinen onder één en dezelfde koepel onderbrengen biedt een duidelijke toegevoegde waarde. Het laat toe ze op een transversale en niet-gesegmenteerde manier aan te pakken om synergiën te kunnen creëren.

Wat doet Leefmilieu Brussel?

  • Bewustmaking, advies en ondersteuning

Begeleiding van Brusselaars, ondernemingen en openbare instellingen op het vlak van milieubescherming en van de milieu- en energietransitie.

  • Operationele functies en functies op het terrein

Hulp bij de natuurontwikkeling in Brussel door aanleg en beheer van: groene ruimtes, natuurgebieden, bossen en waterlopen.

3) Opdrachten van een overheidsdienst

– Wetgeving: voorbereiding en opstelling van ontwerpwetgeving

– Vergunningen: verlenen van verschillende soorten administratieve milieu- en energievergunningen

– Controle: nagaan of de milieuwetgeving wordt nageleefd

4) Verzamelen van wetenschappelijke milieugerelateerde data

Zij beschikt over de meest recente kennis en expertise binnen deze domeinen en zorgt voor monitoring en verzameling van wetenschappelijke gegevens, beheer van deze gegevens en rapportering van de gegevens aan de verschillende instanties.

Wilt u meer weten over Leefmilieu Brussel? Bezoek dan leefmilieu.brussels