BRC – Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector

Adres

Vilvoordsesteenweg 66 1120 Brussel

Contact

+32 2 242 66 61

Het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC) biedt een antwoord op de doelen die geformuleerd worden in het Beleidsplan voor de Economie en de Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BRC beoogt om het aanbod aan opleidingen en de noden van de ondernemingen op mekaar af te stemmen door bruggen te slaan tussen actoren op het gebied van arbeidsvoorziening, opleiding en onderwijs enerzijds en de Brusselse beroepswereld anderzijds.

Het BRC wil binnen eenzelfde locatie verschillende beroepsopleidingsdiensten en het nodige materiaal samenbrengen voor:
• De basisopleiding van jongeren binnen het technisch- en beroepsonderwijs
• Alternerende opleidingen
• De opleiding en vlotte doorstroming van werkzoekenden naar de bedrijfswereld
• De voortgezette opleiding voor werknemers en leerkrachten.

Missie
Het BRC heeft als missie:
• Het beheer van geavanceerde opleidingsinfrastructuren en de terbeschikkingstelling van gespecialiseerde technische hulpmiddelen, ter ondersteuning van de opleidingsactoren.
• De sectorale promotie van beroepen en waardigheden met toekomst
• De toepassing van technische en professionele bekwaamheidstests (“screening”)
• Technologische bewaking en de ontwikkeling van de technische en pedagogische deskundigheid die nodig is om de opleidingsprogramma’s aan te passen aan de evolutie van de technieken en de behoeften van het bedrijfsleven.

Bovendien kreeg het BRC een opdracht in het kader van ecologisch bouwen toevertrouwd. Deze pool speelt een voortrekkersrol in de opleiding en de promotie van ecologisch bouwen in het Brussels Gewest, onder meer door de ontwikkeling van nieuwe opleidingsgebieden voor Brusselse werkzoekenden.