#shapingfuturebrussels : Living Labs Brussels Retrofit

De energiezuinige renovatie van woningen in Brussel aanmoedigen en de innovatie in de bouwsector stimuleren.

Het EFRO-project ‘Living Labs Brussels Retrofit’ heeft tot doel de renovatie van de Brusselse woningen aan te moedigen door het creëren van geprivilegieerde ruimten voor experimenten en innovatie. Deze ruimtes, ‘Living Labs’ genaamd, zijn testomgevingen waar multidisciplinaire consortia samenwerken om technologische of organisatorische innovaties te ontwikkelen, te testen en te implementeren die beantwoorden aan de uitdagingen van energiezuinige woningrenovatie. Op lange termijn moeten deze Living Labs leiden tot innovatieve oplossingen die op grote schaal kunnen worden ingezet op de renovatiemarkt in Brussel.

3. Livin Lab Prio-Climat

De belangrijkste doelstelling van Prio-Climat is om, in het kader van het project ‘Living Labs Brussels Retrofit’, de renovatiestrategie van de sociale woningen van de Foyer Anderlechtois te optimaliseren om een superieure kwaliteit van het binnenklimaat te bereiken, met het oog op de tevredenheid van de bewoners, terwijl de energieprestatie wordt gecontroleerd.

Prio-Climat (2/3)

Prio-Climat (1/3)

2. Living Lab Renolab C

Het Reno-Lab-C project wil in het kader van het project ‘Living Labs Brussels Retrofit’ collectieve renovaties uitvoeren voor particuliere eigenaren/huurders die momenteel niet kunnen renoveren om redenen als betaalbaarheid.

Renolab C (2/3)

Renolab C (1/3)

1. Livinglab WVDM

In het kader van het project ‘Living Labs Brussels Retrofit’ wil WVDM een concreet antwoord geven op de renovatie van de studentenwoningen in het hart van de universiteitscampus van Elsene, ontworpen door architect Willy Van Der Meeren tussen 1971 en 1973, door innovatieve renovatiestrategieën te ontwikkelen die rekening houden met: energie, erfgoed, duurzaamheid en economie.

WVDM (2/3)

WVDM (1/3)

Meer news