Projectoproep RENOLAB

Het startschot is gegeven voor RENOLAB, de projectoproep die wil bijdragen tot de grootschalige inzet van innovatieve oplossingen voor de duurzame en circulaire renovatie van de Brusselse gebouwen. Dit initiatief, gelanceerd in september 2021 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, kadert in de Renovatiestrategie RENOLUTION

RENOLAB omvat twee afzonderlijke luiken:

  1. RENOLAB.ID steunt ideeën, (lopende of te ontwikkelen) projecten, instrumenten en mechanismen (financieel, sociaal, economisch, technisch enz.) die het mogelijk maken de obstakels voor renovatie weg te nemen.
  2. RENOLAB.B biedt ondersteuning bij circulaire en duurzame renovatieprojecten van bestaande gebouwen, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.

RENOLAB maakt deel uit van het nationaal Plan voor herstel en veerkracht en wordt daardoor financieel ondersteund door de Europese Unie

1. RENOLAB.ID

RENOLAB.ID biedt begeleiding en/of een subsidie, maar ook regionale visibiliteit voor ideeën en projecten die bijdragen tot het wegnemen van de obstakels voor de duurzame en circulaire renovatie van de Brusselse gebouwen. De ondersteunde pilootprojecten dragen bij tot de uitvoering van de RENOLUTION-strategie en hebben het potentieel om op grotere schaal te worden toegepast. Hun doel is de renovatiewerken betaalbaarder en toegankelijker te maken om zo een innoverende oplossing en een adequaat antwoord te bieden op de energie-uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden geconfronteerd tegen 2030-2050.

2. RENOLAB.B

RENOLAB.B ondersteunt het ontwerp en/of de uitvoering van duurzame en circulaire renovatieprojecten van het Brussels onroerend erfgoed. Het kan daarbij zowel gaan om tertiaire als residentiële gebouwen, van alle types en voor alle doeleinden. De thema’s die erin aan bod komen, hebben betrekking op alle criteria van duurzaamheid en circulariteit bij renovatie. 

Wat RENOLAB.B voorstelt:

  1. Financiële steun verlenen, renovatieprojecten begeleiden en bevorderen vanaf het ontwerp tot de werven.
  2. Innovatie ondersteunen.
  3. Tools voor circulair en duurzaam ontwerp testen.
  4. De actoren van de sector samenbrengen.

Meer info

Hebt u een renovatieproject voor een gebouw? De begeleiding en het reglement in verband met RENOLAB.B zullen in september 2021 beschikbaar zijn, vóór de openstelling van de oproep tot het indienen van kandidaturen op 29 september 2021. Voor bijkomende vragen kunt u contact opnemen via RENOLAB.B@leefmilieu.brussels

Source : Bruxelles Environnement

Meer news