News

Raadpleging voorafgaand aan het Waterbeheerplan 2022-2027: uw mening telt!

24-06-19

Op voorstel van de Brusselse Minister bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Levenskwaliteit heeft de Regering een document goedgekeurd dat een voorbereiding vormt op de opmaak van het 3de Waterbeheerplan voor de periode 2022-2027 dat voor eind 2021 aangenomen moet worden.

Integratie van de stadslandbouw

18-06-19

Wist u dat voeding goed is voor ongeveer een kwart van de milieu-impact van de Brusselse huishoudens (productie, verwerking, transport, distributie en verspilling)? Meer ruimte maken voor voedselproductie is dus een grote uitdaging bij het ontwerp van een project.

Renovatiestrategie 2030-2050 in Brussel

18-06-19

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn strategie ter verlaging van de milieu-impact van het bestaande gebouwenbestand tegen 2030-2050 goedgekeurd. 34 actiefiches en een stappenplan werden opgesteld opdat iedereen zijn of haar energiefactuur en milieu-impact op duurzame wijze kan verlagen. Een strategie om van Brussel in 2050 een koolstofarme stad te maken.

Resilience Coaching : Keep on Challenging Your Business

13-06-19

Maak met uw bedrijf de overgang naar een innovatieve en low-CO2 economy. In 2018  namen 26 Brusselse bedrijven de stap en versterkten hun activiteiten dankzijde Resilience Coaching methodologie.

THE "R" MOMENT : HOME +

07-06-19

Onderzoeksproject “Home +” aan de Haute Ecole Libre Mosane (HELMo).

Klimaatplan : Uw mening is van cruciaal belang !

07-06-19

Het Klimaatplan (2021-2030) is toegesneden op ambitieuze doelstellingen en concrete maatregelen rond vijf kernthema's die overeenstemmen met de vijf dimensies van de Europese energie-unie:

De netelige kwestie van de onzekerheid bij de metingen van de luchtdichtheid: wat wordt er echt gemeten?

29-05-19

Zin geven aan het resultaat van de luchtdichtheid

HUB.AWARDS 2019 !

24-05-19

De hub.awards, geïnitieerd door hub.brussels in samenwerking met 1819, citydev.brussels en finance.brussels, belonen Brusselse ondernemingen die zich onderscheiden omdat ze...

VOORSTELLING VAN DE RENOVATIESTRATEGIE 2030-2050 IN BRUSSEL

22-05-19

De Brusselse renovatiestrategie werd op 25 april 2019 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd en voorziet in een verbruiksdoelstelling van gemiddeld 100kWh/m2/jaar aan primaire energie voor residentiële gebouwen tegen 2050, ofwel een gemiddeld prestatieniveau van een EPB C voor het volledige gebouwenbestand.

Missie “Smart City & Sustainable Building” in Shenzhen van 12 tot 16 november

22-05-19

wat zou u ervan zeggen om te prospecteren in Shenzhen, ook wel het “Chinese Silicon Valley” genoemd? Waarna u de gelegenheid krijgt om deel te nemen aan de prinselijke missie in Peking en Shanghai van 16 tot 23 november ! 

Onze partners