Circulair bouwen

OVERSCHAKELEN VAN EEN LINEAIR ECONOMISCH MODEL NAAR EEN CIRCULAIR ECONOMISCH MODEL IN DE BOUWSECTOR

Deze visie is gericht op circulair ontwerpen, het onderhouden van gebouwen, hergebruik en herkwalificatie (in deze volgorde) op het Brussels grondgebied. Het ontwerpen van gebouwen die het mogelijk maken om zich aan te passen aan nieuwe toepassingen en tegelijkertijd de impact van deze veranderingen op het milieu te beperken, een rationeler gebruik van onze bebouwde omgeving, het in circulatie houden van materiële hulpbronnen aanmoedigen, bouwen met gerecupereerde elementen enz. zijn enkele van de concepten die centraal staan in deze visie.

Bron: De routekaart van de actoren uit de bouwsector naar een circulaire economie

 

AANPAK EN CONCRETE TEHMA'S VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE VOOR DE BOUW

 • Circulair ontwerpen en bouwen: van ontwerp tot uitvoering
  • Ontwerpen voor aanpasbaarheid (plan & concept)
  • Ontwerpen in lagen (lagen)
  • Materialen kiezen (materialen)
  • Demontage en deconstructie voorzien (connecties)
  • Afval vermijden en grondstoffen maximaal benutten (afval)
 • Urban mining: materialen gebruiken die al beschikbaar zijn in de bestaande gebouwenstock
  • Selectieve sloop en ontmanteling (deconstruct)
  • Hergebruik en voorbereideng voorhergebruik (reuse)
  • Herfabricage (remanufacture)
  • Recyclage (recycle)
 • Economische of verdienmodellen voor circulair bouwen: nieuwe waardeketen en toegevoegde waarde voor de actoren creëren (business models)
  • Functionaliteit (functionnality)
  • Delen (sharing)
  • Verlengen van de levensduur (levensduurverlenging)
Bron : INNOVATION PAPER - Circulair bouwen : Naar een circulaire economie in de bouwsector
 

Onze partners