New European Bauhaus

Creëer samen met ons het Brusselse perspectief van het nieuwe Europese Bauhaus.

Wat is het Nieuwe Europese Bauhaus?

Het Nieuwe Europese Bauhaus is een creatief initiatief dat duurzaamheid, inclusie en esthetiek wil combineren. Het is een ecologisch, economisch en cultureel project op initiatief van de Europese Commissie.

Wij roepen architecten, ontwerpers, ingenieurs, wetenschappers, ondernemers, studenten en alle belangstellenden op om samen met ons vorm te geven aan het Brusselse perspectief van het Nieuwe Europese Bauhaus.

Kom meer te weten over het nieuwe Europese Bauhaus en neem deel aan het delen van inspirerende voorbeelden, nieuwe ideeën en dreigende uitdagingen door het co-design evenement bij te wonen.

Fase 1 : Co-design

Verzamelen van opkomende ideeën en perspectieven :

  • Het presenteert ideeën, voorbeelden, zorgen, uitdagingen, of het delen van essays, documenten, en wetenschappelijke studies.
  • Het moedigt anderen aan deel te nemen en is gastheer voor een gesprek met behulp van vrij beschikbare tools.
  • Al deze bijdragen zullen online beschikbaar zijn en sommige ervan zullen leiden tot zogenaamde rondetafelconferenties op hoog niveau, waar ze zullen worden besproken door vooraanstaande denkers en professionals.

Prijs New European Bauhaus :

  • Eind maart of begin april 2021 zal de Europese Commissie een internationale uitnodiging lanceren om bestaande projecten voor te stellen die de integratie van de kernwaarden van het initiatief vertegenwoordigen.
  • Er zullen 10 projecten worden geselecteerd die als hedendaagse voorbeelden van uitmuntendheid worden beschouwd en waaraan een prijs van 30.000 euro zal worden toegekend.

Nieuwe Europese partners van het Bauhaus:

  • Dit is een open oproep aan organisaties om als partner van de Europese Commissie op te treden en gedurende de hele ontwikkeling van het initiatief op te treden als promotor, communautair agent, adviseur, multiplicator en belangrijke belanghebbende.

Fase 2 : Realisatie

  • Opzetten en uitvoeren van proefprojecten:

Het is de bedoeling 5 proefprojecten in heel Europa te selecteren en uit te voeren, die zullen worden gevolgd in een “gemeenschap van praktijken”, met als doel te netwerken en kennis te delen, open methoden, oplossingen en prototypes aan te wijzen, die kunnen worden verspreid en nagevolgd.

Fase 3 : Publication

  • De verspreiding van ideeën en projecten :

Ten slotte is het de bedoeling de concepten die het Nieuwe Europese Bauhaus definiëren te verspreiden door middel van nieuwe projecten, netwerkvorming en het delen van kennis, in Europa en daarbuiten.

Het initiatief zal ook de opkomst ondersteunen van proefmarkten voor nieuwe manieren van leven in gebouwen die in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en het klimaat.

Heeft u nog vragen?

Meer news