Maak kennis met de nieuwe applicatie BruWater!

BruWater is een webapplicatie van Leefmilieu Brussel voor het raadplegen van de oppervlakte- en grondwatergegevens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Via deze applicatie kan u de monitoringsgegevens over de waterkwaliteit van waterlopen, vijvers en grondwater en de waterstanden in de peilbuizen van het grondwatermeetnet opzoeken, visualiseren en opvragen. De verschillende meetstations zijn op kaart weergegeven. U kan de gegevens per meetstation opzoeken, weergeven in een grafiek of in een tabel en downloaden voor de gewenste periode en parameters.

Lees verder

De dienst Studies en monitoring, Departement Water van Leefmilieu Brussel

Meer news