WTCB – Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Adres

Lombardstraat 42 1000 Brussel

Contact

+32 2 502 66 90

Het WTCB beoogt volgende doelstellingen voor zijn leden:

• bijdragen tot de kwaliteit van de bouwwerken via permanente wetenschappelijke en technische onderzoeksactiviteiten,

• aanleveren van informatie, ondersteuning en technisch advies aan bouwbedrijven. Op deze manier blijven deze bedrijven geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen op technisch en materiaalkundig gebied en kunnen ze bij het WTCB terecht met hun technische problemen waaraan ze het hoofd moeten bieden vóór, tijdens of na de uitvoeringswerken,

• bijdragen tot de innovatie in de bouwsector en dit voornamelijk door contractonderzoek op verzoek van de sector zelf, de toeleveringsbedrijven of de overheid.

Naast diverse publicaties (Technische Voorlichtingen, WTCB-Contact, enz.), technische adviezen en informatiesessies, staat het WTCB ook in voor de ontwikkeling en rechtstreekse innovatieondersteuning via Technologische Dienstverleningen (TD) die zich toespitsen op een aantal prioritaire technische aspecten.

Sinds 2006 kwam de TD ‘Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling’ tot stand op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de financiering van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris) en in rechtstreeks partnerschap met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H).

Deze TD heeft als doelstelling om het algemene competentie- en kennisniveau van de Brusselse bouwsector te verhogen, en meer specifiek innovatie te stimuleren. De TD richt zich o.a. op de thema’s energie, akoestiek, renovatie, duurzaam materiaalgebruik & gezondheid, toegankelijkheid, houtbouw en duurzame (groen)daken. Ook de informatiekanalen Technology Watch en innovatieve prospectie zijn ondertussen een vaste waarde. Nieuw sinds deze biënnale zijn echter de innovatiecheques, die een efficiënte, snelle en eenvoudige manier zijn om Brusselse bouwprofessionelen te ondersteunen bij de uitwerking van hun innovatieve ideeën/concepten.

Deze dienstverlening wordt verzekerd door gespecialiseerde technologische consulenten die zowel kunnen terugvallen op hun eigen laboratorium- en bouwplaatservaring, als op de middelen en kennis van alle WTCB-laboratoria.

De acties van deze Brusselse Technologische Dienstverlening zijn gericht op alle professionele actoren van de Brusselse bouwsector (aannemers, fabrikanten, verdelers van producten, materialen en technieken, architecten, studiebureaus, enz.) en zijn bovendien volledig gratis voor deze begunstigden.