WTCB – Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Adres

Lombardstraat 42 1000 Brussel

Contact

+32 2 502 66 90

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB) is een particulier onderzoeksinstituut dat in 1959 werd opgericht bij toepassing van de Besluitwet De Groote en is opgericht door en voor de sector. Elk jaar opnieuw staan alle WTCB-medewerkers klaar om de bouwprofessionelen te ondersteunen bij hun dagdagelijkse taken. De band met de praktijk is in dit verband van essentieel belang.

Als centrum voor toegepast onderzoek heeft het WTCB tot doel innovatie te bevorderen en het concurrentievermogen van de sector te verbeteren. Dit resulteert in de volgende missies ten voordele van zijn leden:
• Onderzoeken: prenormatief en innovatief wetenschappelijk en technisch onderzoek verrichten voor zijn leden
• Informeren: de resultaten van het onderzoek verspreiden naar zijn leden, alsook technische en organisatorische bijstand verlenen
• Innoveren: bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, onder meer door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid.

In deze context werd in 2006 op verzoek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de technologische dienstverlening “C-Tech” opgericht via een Innoviris-subsidie en in rechtstreeks partnerschap met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H).

De gratis “C-Tech”-dienst is toegankelijk voor alle Brusselse bouwprofessionelen. De dienst heeft tot doel het algemene bekwaamheids- en kennisniveau van de bouwsector in Brussel te verhogen en u – als professional – aan te moedigen en te ondersteunen om uw innovatieve ideeën in de praktijk te brengen, en zo de bouwsector op weg te zetten naar een duurzamere, efficiëntere, snellere en groenere sector.