PHILIPPE ABEL ARCHITECTE – A.M.A.

Adres

Wolstraat 48 1000 Brussel

Contact

+32 495 16 65 79

Philippe ABEL legt zich sinds 1980 toe op de renovatie en wederopbouw van gebouwen, voornamelijk in de stad.

Sinds 2008 is hij zich gaan toespitsen op de constructie van passieve en/of energiezuinige gebouwen door de technieken van ecologisch bouwen trachten toe te passen in oude gebouwen. Hiertoe sluit hij partnerschappen met specialisten op het vlak van isolatie en afdichting, speciale technieken enz.