NETWERK WONEN

Adres

Queteleplein 7 1210 Brussel

Contact

+32 2 500 87 36

Het Habitat-netwerk bestaat uit tien actoren: een gewestelijke coördinatie en negen door het Gewest erkende lokale verenigingen, die actief zijn op het gebied van stadsvernieuwing en rechtstreeks in contact zijn met de bewoners.

Onze algemene doelstelling is om de leefomgeving van de bewoners in hun wijk te verbeteren. Wij doen dit via de volgende krachtlijnen:

1/ burgerbetrokkenheid, het stimuleren van een positieve inspraak met betrekking tot de openbare ruimte en van deelname aan de processen van stadsvernieuwing (openbare onderzoeken, duurzame wijkcontracten …);

2 / aanzetten tot de duurzame renovatie van het woonmilieu en een goed gebruik van zijn woning;

3 / versterking van het partnerschap tussen verenigingen en overheden.

Onze eigenheid: een lokale benadering op maat, primair gericht op de meest kwetsbare doelgroepen, waarbij de bewoner centraal staat.

Voor onze acties die het sterkst verband houden met de Ecobuild-cluster (krachtlijn 2) :

 • Onze renovatieadviseurs helpen eigenaars en huurders kosteloos tijdens alle stadia van de renovatie, ongeacht het doel of budget.
 • De verenigingen voorzien ook in sensibilisering en adviesverlening voor een rationeel gebruik van energie en een goed gebruik van de woning.
 • Onze opdrachten bestaan onder meer in de promotie van de ecoconstructie en de verbetering van de energieprestatie van gebouwen.
 • Onze begeleiding tijdens het renovatieproces bestrijkt dan ook meerdere facetten (administratief, juridisch, sociaal en technisch).
 • Bewoners kunnen op verschillende manieren met ons in contact treden. Zo organiseren wij permanenties, collectieve informatiesessies, activiteiten in de openbare ruimte … De bedoeling is de gezinnen te bereiken die dit het hardst nodig hebben.

De verenigingen:

 • CAFA
 • Convivence/Samenleven
 • CRU
 • Fabrik
 • Habitat & Rénovation
 • La Rue
 • Maison de quartier Bonnevie
 • RenovaS
 • Une Maison en Plus

ETWERK WONEN