CERAA – Centrum voor Studie, Onderzoek, Acties en Architectuur

Adres

Ernest Allardstraat, 21 1000 Brussel

Contact

+32 2 537 47 51

Het CERAA stelt zich als doel het bestuderen, onderzoeken, informeren en actie voeren in het domein van de architectuur – in de ruime betekenis van deze woorden. Het team van CERAA voert in opdracht van elk organisme, elke instelling, openbaar of privé, onderzoek, studies en acties uit.

Sedert meer dan 10 jaar heeft CERAA zich tot taak gesteld architecten en hun gesprekspartners te ondersteunen zodat ze duurzame ontwikkeling in hun dagelijkse praktijk kunnen inpassen. De activiteiten van CERAA concentreren zich voornamelijk rond de “eco-transitie van de bebouwde omgeving”, m.a.w. het ontwerpen en transformeren van gebouwen, wijken en steden om op de milieu-, sociale en economische uitdagingen van de hedendaagse wereld te kunnen antwoorden.

Het team van onderzoekers van CERAA is voornamelijk samengesteld uit architecten met professionele ervaring op het gebied van architectuur en stedenbouwkunde in Brussel. De deskundigheid van CERAA wordt aldus zowel op een theoretisch vlak als op het praktische vlak van de professionele praktijk gevoed, en dit vormt de beste waarborg voor een kwalitatieve dienstverlening aan de maatschappij.