CBB-H – Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad

Adres

Rue du Lombard 34-42 1000 Bruxelles

Contact

+32 2 545 58 29

De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) is de gewestelijke afdeling van de Confederatie Bouw, de overkoepelende werkgeversorganisatie die alle bouwactiviteiten in België vertegenwoordigt.

Haar voornaamste taak is het verdedigen van de belangen van bouwbedrijven, en dit als woordvoerder van de sector ten opzichte van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om deze taak naar behoren te vervullen is de CBB-H in de Brussels Enterprises Commerce and Industry (UEB-BECI) aanwezig, en in regionale overlegorganen zoals de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SER – BHG), de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de adviesraad voor huisvesting, en eveneens in de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).

Via haar website en talrijke publicaties licht de CBB-H de aangesloten ondernemingen voortdurend in over de nieuwe regelgeving die in het gewest van kracht is, en biedt ze hen gratis informatie en advies inzake fiscale, stedenbouwkundige, sociale en milieuregelgeving.

De CBB-H biedt met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee ondersteunende diensten aan voor bedrijven die duurzaam willen bouwen.

1) Inlichtingen en sensibilisering rond duurzaam bouwen De Cel Energie-Leefmilieu informeert en sensibiliseert bouwbedrijven over duurzaam bouwen: – Informatiesessies – Bezoeken aan voorbeeldwerven – Antwoorden op al uw vragen – Hulp bij alle administrtieve stappen die verband houden met het milieu – Publicaties Uw raadgeefster: Céline De Schryver – cde@cnc.be – 02 545 58 32

2) Hulp bij opleidingen inzake duurzaam bouwen Het Opleidingsplatform Duurzaam Bouwen begeleidt ondernemingen bij de opleiding van hun volledige team (arbeiders, bedienden en managers): – Behoeften analyseren – Wegwijs maken in het opleidingsaanbod – Opleidingen op maat organiseren – aanvragen voor financiële steun vergemakkelijken Uw raadgeefster: Charline Boyer – bce@cnc.be – 02 545 58 35

 

Beschrijving van de activiteit :

  • De belangen behartigen van bedrijven uit de bouwsector
  • De bouwsector promoten
  • De bouwactiviteit in het Brusselse gewest ontwikkelen
  • Aangesloten bedrijven raad geven en informeren over de nieuwe voorschriften die gelden in het gewest
  • Bedrijven begeleiden om duurzaam te bouwen:
    1. Cel Energie-Leefmilieu
    2. Opleidingsplatform Duurzaam Bouwen