BMP – Belgische Bouwmaterialen Producenten

Adres

Vorstlaan 68 1170 Brussel

Contact

+32 2 645 52 08

De federatie van de Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP) verenigt als overkoepelende organisatie de meeste betrokken sectorfederaties. Ze vertegenwoordigt meer dan 600 ondernemingen in de drie gewesten, waarvan 2/3 kmo’s, wat aantoont dat lokale productie geen loos begrip is voor bouwmaterialen.

De leden van de BMP streven naar duurzaamheid en circulariteit en volgen hierbij de Europese aanpak. Zo wordt op Europees niveau onder meer aanbevolen om de milieu-impact van gebouwen te evalueren en beperken tijdens hun hele levenscyclus en hierbij eveneens rekening te houden met de interactie tussen de materialen in een gebouw en met het onderhoud en de levensduur daarvan. Deze aanpak werd door de gewesten geïmplementeerd in de TOTEM-tool. Vanuit deze optiek zijn de prestaties van individuele materialen minder significant en kunnen ze zelfs tot overhaaste conclusies leiden. Het is met dit in gedachten dat de leden van de BMP kwaliteitsmaterialen ontwikkelen die helpen de milieu-impact van gebouwen te beperken en onder meer zorgen voor goede prestaties op het vlak van energie, geluidsdemping en brandbeveiliging.