Horizon Europe Cluster 5 Klimaat, Energie & Mobiliteit Infodag en Matchmaking event

De EC organiseert op 3 februari 2022 een officiële Infodag gewijd aan het Horizon Europe programma Cluster 5 Klimaat, Energie & Mobiliteit.

In het Cluster 5-werkprogramma voor 2022 is meer dan 1 miljard euro beschikbaar voor Cluster 5-projecten met uiteenlopende onderwerpen zoals: energie-efficiënte en klimaat neutrale gebouwen, batterijen en hernieuwbare energie. Op de EC Cluster 5 infodag worden de 74 open projectoproepen gepresenteerd en krijgen aanvragers inzicht in de manier waarop zij een projectvoorstel kunnen opstellen. Het volledige programma van het evenement en toegang tot de registratie zijn hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en.

De dag na de CL5-infodag zal een online Brokerage Event worden georganiseerd voor netwerk- en matchmakingmogelijkheden voor potentiële project aanvragers ter ondersteuning van de opbouw van projectvoorstellen en consortia. Het programma en registratiedetails zijn hier te vinden: https://he-cluster5-2022.b2match.io/

Voor meer informatie over dit evenement en ondersteuning bij uw registratie kunt u contact opnemen met: Sabrina Bijlsma, Nationaal Contactpunt Cluster 5 (Energy & Smart Cities): sbijlsma@hub.brussels

Meer news