Het project BCCC : Nieuwe logistieke oplossingen

De economische en sociale aantrekkelijkheid van steden concentreert zich steeds meer op nieuwbouw en nieuwe infrastructuur. Tegelijkertijd is er de nood aan renovatie van het bestaande. Deze vaststellingen, in combinatie met de beperkte opslagruimte en moeilijke bereikbaarheid, onderstrepen de hinder die stadsbewoners ondervinden van werfgerelateerde logistieke stromen. Denk maar aan verkeersopstoppingen, onveilige situaties, lawaai, luchtvervuiling, stof, enz.

Deze problemen hebben trouwens een negatieve invloed op de activiteiten van de bouwsector. Want een onbetrouwbare bevoorradingsketen kan een ontwrichting van de werfwerkzaamheden met zich meebrengen, die nefast is voor de productiviteit. Dit kan deels rechtgezet worden door innovatieve praktijken te implementeren, zoals bijvoorbeeld de digitalisering van de bevoorradingsketen, een betere planning van de leveringen, een efficiëntere samenwerking en communicatie tussen de betrokken partijen of de consolidatie van leveringen.

Om deze uitdagingen aan te pakken en de logistiek van de bouwprojecten in Brussel te verbeteren is het noodzakelijk dat er een nieuw Brussels model voor slimme stadsmobiliteit van bouwmaterialen wordt ontwikkeld en uitgetest.

Meer news