28/01/22

« Oplossing : Natuurstad » – Plattelandsstad

Leefmilieu Brussel biedt stedenbouwkundigen, (landschaps-) architecten, academici, verantwoordelijken en beheerders van groene ruimten, parken en tuinen, studiebureaus, natuurverenigingen… een reeks lezingen aan over de op de natuur gebaseerde oplossingen en de daaruit ontwikkelde vier verweven Brusselse landschappen: de Dense stad, de Bosstad, de Plattelandsstad en de Waterstad.

Klimaatverandering, afname van biodiversiteit, milieuvervuiling, aantasting van natuurlijke grondstoffen… Er zijn heel wat uitdagingen waarmee de stad moet omgaan. Toch zit de natuur vol oplossingen om ons te helpen deze problemen het hoofd te bieden, van de meest eenvoudige tot de meest complexe, tot perfectie gebracht door miljoenen jaren van onderzoek en ontwikkeling.

Met de op de natuur gebaseerde oplossingen en de groene en blauwe netwerken kunnen we veerkrachtigere gebieden uitbouwen die bestand zijn tegen de verstoringen van ecologische, economische en sociale systemen. 

Via nieuwe methodes van stadsplanning, een zuiniger beheer van grondstoffen en alternatieve bestuursvormen kunnen de diensten die de natuur aan de stad en haar bewoners levert versterkt worden.

Overzicht

28/01/22 – Plattelandsstad

De agro-ecologische transitie is van strategisch belang voor de veerkracht van de stad en het behoud van de biodiversiteit. Welke rol spelen de groene en blauwe netwerken in het kader van duurzame landbouwproductie?

Programma : nog te bevestigen.

Praktisch

Timing: 9.00 – 16.30 

Locatie: Leefmilieu Brussel, BEL, Havenlaan 86c, 1000 Brussel (zie bereikbaarheid).

 De lezingen worden niet online uitgezonden.

Doelgroepen: Privépersonen en openbare instanties actief in ruimtelijke ordening, (landschaps-) architectuur, stadsplanning, vastgoedontwikkeling, beheer van groene ruimten, milieu.

Tweetaligheid: Presentaties op papier beschikbaar in NL en FR. De lezingen worden mondeling gegeven in NL of FR zonder simultaanvertaling. In geval van een derde taal zal simultaanvertaling aangeboden worden.

Interactiviteit: De lezingen zijn interactief (bijv. enquêtes). Breng dus een smartphone of pc mee als u wil deelnemen.

Inschrijving: De inschrijvingen – gratis maar verplicht – worden telkens uiterlijk 3 weken vóór de voorziene datum opengesteld wanneer het programma wordt meegedeeld.

Corona: Covid safe ticket + mondmask verplicht (nog te bevestigen).

Info: Opgelet, nieuw adres: nature_academy@environnement.brussels

* Het voorgestelde programma is indicatief en kan binnen de grenzen van de vastgestelde thema’s nog worden gewijzigd. 

De vermelde data zijn voorlopig. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor om de evenementen te verplaatsen of ze online te organiseren, rekening houdend met de evolutie van de coronaregels.

Deze cyclus van lezingen wordt aangeboden door Leefmilieu Brussel in het kader van het Gewestelijk Natuurplan. De evenementen worden georganiseerd en gecoördineerd door Apis Bruoc Sella

Meer informatie en inschrijving

Meer evenementen

24/01/22

Startavond van de editie van 2022 van BeCircular

Organisatie: Be Circular Be.Brussels

Loopt u rond met een idee voor een project in de circulaire economie? Hebt u…

Seminarie
Online
Lees meer
25/01/22

MiniMIDI RENOLUTION - Particuliere huiseigenaars en duurzame renovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: resultaten van een kwantitatieve enquête uitgevoerd in 2020

Xavier Van Roy (Bruxelles Environnement) zal aan de hand van een kwantitatieve studie een gekwantificeerd…

Seminarie
Online
Lees meer
01/02/22

Akoestik: ontwerp en realisatie

Organisatie: Leefmilieu Brussel

Doelstelling van de opleidingscyclus Deze opleidingsmodule heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector in staat…

Training
Offline
Brussel
Lees meer
03/02/22

Isolatie en luchtdichtheid (ILD) Basisbegrippen

Organisatie: Build Circular.Brussels

Na de opleiding zijn de deelnemers tot het volgende in staat: Wat de theorie betreft…

Training
Online
Lees meer
03/02/22

Horizon Europe Cluster 5 Klimaat, Energie & Mobiliteit Infodag

Organisatie: Enterprise Europe Brussels

De EC organiseert op 3 februari 2022 een officiële Infodag gewijd aan het Horizon Europe…

Seminarie
Online
Lees meer
04/02/22

Horizon Europe Cluster 5 Klimaat, Energie & Mobiliteit Matchmaking event

Organisatie: Enterprise Europe Brussels

De dag na de CL5-infodag zal een online Brokerage Event worden georganiseerd voor netwerk- en…

Matchmaking
Online
Lees meer
07/02/22

Constructie van een geïsoleerde gevel met een bekleding uit leisteen/kunststof

Organisatie: Build Circular.Brussels

Aanleren van de theorie over de isolerende gevel met geventileerde gevelbekleding en deze in de…

Training
Offline
Bruxelles
Lees meer
11/02/22

Duurzame renovatie van oude gebouwen

Organisatie: Leefmilieu Brussel

Wanneer: Vrijdag 11 februari 2022, 9u–14u40 (Webinar met simultaanvertaling) Programma: De klimaatdoelstellingen voor 2030 en…

Seminarie
Online
Lees meer