Save the date! Je bent uitgenodigd op het eerste jaarlijkse evenement van de Renolution Alliantie !

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bouwt momenteel aan een Alliantie die private en publieke partners samenbrengt om collectief te reageren op de uitdagingen van de Renovatiestrategie voor bestaande gebouwen in het BHG. Wij nodigen je uit op de eerste grote bijeenkomst van alle spelers betrokken bij de Alliantie en de ontwikkeling van de Renovatiestrategiestrategie.

Afspraak op woensdagmiddag 29 september 2021 in het gebouw van Leefmilieu Brussel op de site van Thurn & Taxis.

Op het programma:

  • Voorstelling van de Renovatiestrategie, de Renolution Alliantie en de verschillende thematische ateliers (Logistiek, Stadsvernieuwing, Werkgelegenheid en opleiding…).
  • Een apero-wandeling doorheen het gebouw van Brussel Leefmilieu om de spelers binnen de Alliantie te ontmoeten en kennis te maken met de projecten van de verschillende ateliers.

De namiddag biedt je de kans kennis te maken met de Alliantie, haar doel en haar werking. Je krijgt ook de gelegenheid aan te geven of je aan de projecten wenst deel te nemen en op welke manier (beschikbaarheid, belangstelling voor een bepaald project…).

Save the date !

Leefmilieu Brussel
Site Thurn & Taxis
Havelaan 86C / 3000
1000 Brussel

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est renolution-hoe-1024x291.png.

Het is een plek van samenwerking en overleg tussen de overheidsdiensten en de privésector : een onmisbare dynamiek voor het welslagen van de renovatiestrategie, die van nature een transversaal onderwerp is.

Het is de ontmoetingsplek voor de drijvende krachten die op hun eigen niveau reeds werken aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de renovatiestrategie. De structuur is horizontaal en berust op de betrokkenheid van allen, partners en participanten, die actief zijn in de WG’s en in de ateliers van de Alliantie

Haar doel is de verwachte schaalvergroting te realiseren :
driemaal meer energetische renovaties per jaar
Overheden en spelers van de sector bereiden zich samen voor in de Alliantie.

De Alliantie is gericht op een vereenvoudiging van de begeleiding en ondersteuning van particulieren en de tertiaire sector, die elk op hun niveau projecten voor energierenovatie zullen uitvoeren.

Bij het ontwerp van haar oplossingen streeft zij ernaar de geest, de leefomgeving en de eigenheid van het Brusselse erfgoed te waarborgen.

Ze voert renovatieacties uit voor het Brusselse gebouwenbestand met een vereiste van circulariteit, waardoor de ontwikkeling van lokale sectoren en het scheppen van banen mogelijk wordt.

Klik hier voor meer informatie

Meer news