Ledenfiche

SYNHERA

Witte Patersstraat 4
1040 Brussel
Zie kaart

+32 2 737 67 66

Jaar van oprichting :

2000

Interventiedomein :

 • Tertiaire sector - Collectieve woningen
 • Andere : Innovatie voor duurzaam bouwen, smart homes, smart cities, verbetering van de energieprestaties van gebouwen.

Beschrijving van de activiteit :

SynHERA vertegenwoordigt het netwerk van de 19 hogescholen van de Federatie Wallonië-Brussel en hun aangesloten onderzoekscentra, en richt zich hoofdzakelijk op het bevorderen van de synergieën tussen bedrijven en deze hogescholen om innovatieve projecten op te zetten.

De leden in ons netwerk zijn actief in verschillende domeinen van de duurzame bouw, zoals:

 • de studie en ontwikkeling van ecologische materialen voor de bouw of de energievoorziening;
 • de recyclage van bepaalde bouwmaterialen;
 • de ontwikkeling van nieuwe technologieën of de uitvoering van studies rond energiebesparing of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in een gebouw of op grotere schaal;
 • het zoeken naar nieuwe mobiliteitsoplossingen voor ondernemingen (logistieke aspecten) of steden;
 • de studie en de aanbevelingen voor de verbetering van de gezondheid (bv. voor de ergonomie) en van het welzijn van de burgers of professionals in verschillende omgevingen, zoals de bouwprofessionals.

Wilt u een technologie, een product of een dienst rond duurzaam bouwen ontwikkelen voor een korte studie of een grootschalig project? We kunnen u daarbij helpen door onderzoekers, studenten of uitrusting ter beschikking te stellen! Subsidiënten zouden zelfs een deel van uw project kunnen financieren. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie, wij helpen u om in ons netwerk de vaardigheden of expertise te vinden die passen bij uw innovatienoden.

Referenties :

SynHERA vertegenwoordigt de 19 hogescholen en hun aangesloten onderzoekscentra van de Federatie Wallonië-Brussels die tal van projecten rond duurzaam bouwen ontwikkelen, zoals :

 • Studie voor de technische ondersteuning van de ontwikkeling van een systeem voor “Collaborative Lifelong Building Information Modeling”, in samenwerking met het BGS.
 • Samenwerkingsproject voor de “infrarooddetectie van de thermische kenmerken van gebreken en pathologieën in civieltechnische betonnen structuren”.
 • Samenwerkingsproject voor de ontwikkeling van een zelfvoorzienend elektrisch systeem voor thermische installaties met thermo-elektrische werking
 • Ontwikkeling van gestroomlijnde windturbines op hoeken van gebouwen
 • Samenwerkingsproject rond “monitoring: controle en beheer van verbruik en productie in de industrie en in gebouwen, meer bepaald in smart homes, smart cities”

In beeld :

Terug naar resultaten

Onze partners