Agenda

20

maart

Bouwen met hout: theorie & praktijk

Een opleiding voor ontwerpers waarmee je houtskeletbouw in al zijn facetten in de vingers krijgt: van opbouw en bouwfysische aspecten tot uitvoering in de praktijk.

21

maart

Regenwaterbeheer op het perceel

Deze opleidingsmodule heeft tot doel de professionelen elementen aanreiken voor analyse van de specifieke context van het Brussels Gewest op het vlak van regenwaterbeheer, en voorzieningen te voorstellen voor een beter beheer van het water op het perceel, tot de opvang en het gebruik van regenwater in het gebouw.

26

maart

Bouwafval & circulaire economie in Brussel

De principes van de circulaire economie worden steeds vaker toegepast in de bouwpraktijk. Getuige hiervan zijn de vele (succesvolle) acties. Voor bedrijven die zich hierop willen toeleggen, is het beheer van bouwafval een sleutelelement.

26

maart

Renovatie met een hoge energie-efficiëntie in de Brusselse context

Deze opleidingsmodule heeft tot doel het thema van de energierenovatie in zijn geheel te behandelen, voor het specifieke voorbeeld van een typisch Brussels huis.

26

maart

Milieubeheer, wat brengt dat op ?

In de huidige transitie naar een duurzamer model genereren uw beleidsbeslissingen concrete voordelen voor uw organisatie.

28

maart

Regenwaterbeheer op het perceel

Deze opleidingsmodule heeft tot doel de professionelen elementen aanreiken voor analyse van de specifieke context van het Brussels Gewest op het vlak van regenwaterbeheer, en voorzieningen te voorstellen voor een beter beheer van het water op het perceel, tot de opvang en het gebruik van regenwater in het gebouw.

29

maart

Match&make - intercluster

hub.brussels biedt u een gratis contactprogramma om ontmoetingen en samenwerkingen te stimuleren. De kans om uw adressenbestand uit te breiden, om de juiste partners te ontmoeten om ambitieuze concepten te ontwikkelen en om antwoorden te vinden op de problemen van de ondernemers.

29

maart

Efficiënt vocht en oplosbare zouten bestrijden

De aanwezigheid van oplosbare zouten in metselwerk is een van de voornaamste oorzaken van verwering, omwille van hun kristallisatie en hygroscopiciteit.

02

april

Fotovoltaïsche zonneinstallaties

Doel van deze opleidingsmodule is de vakmensen uit de bouwsector de informatie te verstrekken die vereist is om fotovoltaïsche zonne-installaties te selecteren, te ontwerpen, te dimensioneren en te integreren.

02

april

Lunch w:a architect : David Chipperfield

Architectuur speelt een cruciale rol voor de identiteit van een stad. Lunch with an Architect is zich hier terdege van bewust en positioneert zich als een forum voor dialoog en bespiegeling op dat vlak.
  •  
  • 1 van 4

Onze partners