Innovatie

Het is de ambitie van ecobuild.brussels om zijn leden te steunen en te stimuleren op het vlak van innovatie. In het kader van deze doelstelling focust de cluster op twee grote actiegebieden:

  1. De organisatie van bewustwordings- en infosessies waarop technische experts en initiatiefnemers van projecten aan het woord komen.
  2. Interne en externe expertise voor leden die willen innoveren. De taak van de deskundigen bestaat erin de leden te begeleiden en hen te helpen het innovatieproces binnen hun onderneming te organiseren.

 

Doordat de concurrentie steeds scherper wordt, is er een onmiskenbare behoefte aan innovatie in de bedrijfswereld. Niet innoveren staat gelijk met het negeren van de toegenomen vereisten van de klanten en de normen van de nieuwe, wereldwijde economische realiteit. 

 

Innovatie is niet beperkt tot de producten van de onderneming alleen, maar geldt ook voor de procedés, de uitrusting, de organisatie en de commerciële en marketingactiviteiten. 

 

Al deze vormen van innovatie beantwoorden aan specifieke behoeften:

  • Productinnovatie biedt ondernemingen de kans om in te spelen op de veranderende behoeften van de klanten en hun marktpositie te behouden, maar ook om nieuwe markten aan te boren en te groeien.
  • Innovatie in procedés en uitrusting is erop gericht de productietermijnen en de bijbehorende kosten te beperken en de flexibiliteit en productiecapaciteit van de onderneming te verhogen om de concurrentiekracht te behouden of te vergroten. Deze innoverende activiteiten kunnen verstorend werken voor de onderneming, waardoor mogelijk organisatorische innovaties nodig zijn om het succes te verzekeren.
  • Organisatorische innovatie moet bijdragen tot een omgeving die openstaat voor diverse vormen van innovatie, voor creativiteit en flexibiliteit. Deze vorm van innovatie betreft vooral de noodzakelijke maatregelen op het vlak van kwaliteits- en productiebeheer, maatregelen die een impact hebben op de flexibiliteit van de onderneming en ten slotte ook maatregelen voor de betrokkenheid van de werknemers bij de beslissingen en de ontwikkeling van de organisatie.
  • Innovatie op commercieel of marketingvlak is noodzakelijk om u te onderscheiden van de concurrentie, de aantrekkingskracht van de producten te vergroten en in te spelen op de behoeften van de klanten. Een nieuwe verkoopmethode, wijzigingen aan het ontwerp van een product of aan de verpakking en reclame zijn commerciële innovaties met als doel beter aan de behoeften te beantwoorden van de bestaande klanten, nieuwe markten aan te boren of in te spelen op de wensen van nieuwe klanten.

 

De verschillende vormen van innovatie vinden overigens vaak tegelijk plaats in de onderneming, aangezien productinnovatie leidt tot innovatie in de procedés, wat dan weer aanpassingen vereist die tot organisatorische innovatie kunnen leiden.

 

Innoveren is geen kinderspel. Het is een dynamisch proces dat evolueert afhankelijk van de behoeften en voortdurend voor nieuwe onzekerheden en uitdagingen zorgt. Het is belangrijk om zaken ter discussie te stellen, om te gaan met onzekerheid, creatief te zijn en te aanvaarden dat dure fouten niet het einde betekenen van bepaalde activiteiten, maar eerder van een bepaalde werkwijze.

Ontdek de andere diensten: internationaalpromotietechnology watchevenementenopenbare aanbestedingen, begeleiding.

 

Veerkracht is het vermogen van bedrijven om een crisis te overwinnen, of deze nu lokaal is of wereldwijd, intern of extern, en het vermogen om hun bedrijf verder te blijven ontwikkelen.
Het BRIC-project (Build Reversible In Conception) bestaat uit het ontwerp, de bouw, het gebruik en de demontage van een duurzaam, schaalbaar en omkeerbaar gebouw.
Materials transforms excavation earths into building bricks in a process of urban mining. Its aim is to grow and expand the earth construction market in Belgium. These activities are coupled with qualitative services in consulting and advice, to help grow the market for earth building products.
Reportage cluster ecobuild.brussels : NEOMAG " Door in 2015 in één keer het equivalent van alle passiefnormen toe te passen, is Brussel geslaagd voor een dubbele uitdaging: de stad is uitgegroeid tot de meest innovatieve stad van Europa, met expertise binnen alle vakgebieden van de waardeketen van duurzaam bouwen. Resultaat: vandaag is de hoofdstad van Europa ook de hoofdstad van een voortdurend groeiende sector". 
Are you ready to pitch and be selected by the EU commission as best PropTech Startup or Scale-up 2019?  PropTech House, the Alliance of the 23 National PropTech Networks, organizes  the PropTech Startup & Scale-Up Europe Award, with the European Commission. (2nd edition)

Onze partners