NEWS

VOORSTELLING VAN DE RENOVATIESTRATEGIE 2030-2050 IN BRUSSEL

22-05-19

Technology watch

De Brusselse renovatiestrategie werd op 25 april 2019 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd en voorziet in een verbruiksdoelstelling van gemiddeld 100kWh/m2/jaar aan primaire energie voor residentiële gebouwen tegen 2050, ofwel een gemiddeld prestatieniveau van een EPB C voor het volledige gebouwenbestand.

Wat is de Brusselse renovatiestrategie?

Concreet zal dit vertaald worden in een verplicht EPB-certificaat voor alle woningen. Deze voorafgaande fase zou ten laatste in 2025 uitgevoerd moeten worden. Dit certificaat zal als basis dienen bij het opstellen van een “gepersonaliseerd” stappenplan voor elk individueel gebouw, dat rekening houdt met de specifieke eigenschappen ervan. Dit certificaat van de “nieuwe generatie” zal de prioritaire (maar niet verplichte) maatregelen opsommen die genomen moeten worden om de energieprestaties van een gebouw te verbeteren en op termijn het hoogst mogelijke prestatieniveau te bereiken.

Praktisch gezien zullen eigenaars van woningen op basis van de aanbevelingen uit het (verplicht geworden) EPB-certificaat minstens om de vijf jaar een van de aanbevolen ingrepen moeten uitvoeren. Isoleren van het dak, de muren, de vloer, vervangen van de vensters of het verwarmingssysteem, voorzien van bevoorrading met hernieuwbare energie in het gebouw… Dit zijn voorbeelden van maatregelen die uitgevoerd kunnen worden zodat iedereen kan bijdragen tot de energietransitie. In elk tijdskader dat door de wetgeving is vastgelegd zullen de eigenaars de correcte uitvoering van de werken moeten bewijzen.

Doelstelling Werkzaamheden

  • 2025 Opstellen van het EPB-certificaat van de woning
  • 2030 Deadline voor een van de 5 verplichte maatregelen naar keuze
  • 2035 Deadline voor de tweede van de 5 verplichte maatregelen naar keuze
  • 2040 Deadline voor de derde van de 5 verplichte maatregelen naar keuze
  • 2045 Deadline voor de vierde van de 5 verplichte maatregelen naar keuze
  • 2050 Deadline voor de vijfde van de 5 verplichte maatregelen

Het minimum te behalen prestatieniveau in 2050 zal bepaald worden in functie van het type gebouw. Het doel is namelijk om het besparingspotentieel van het gebouw tegen uiterlijk 2050 ten volle te benutten

Voor de collectieve woningen zullen de verplichtingen opgelegd worden op het niveau van het appartement of het gebouw. Het dak, de gevels en de andere gemeenschappelijke delen zullen behandeld worden in een verplicht rapport dat specifiek daarvoor ontworpen is en dat gebaseerd zal zijn op alle aanbevelingen uit de EPB-certificaten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen. De mede-eigendom zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de aanbevelingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen.

Ten slotte voorziet de Brusselse renovatiestrategie voor de tertiaire sector in een systeem dat gelijkaardig is aan dat van de residentiële sector, maar met een strengere doelstelling. Doel is om de tertiaire sector tegen 2050 te doen streven naar energieneutrale gebouwen.

Financiële hulpmiddelen en een informatie- en begeleidingsvoorziening zullen uitgebreid worden voor elke Brusselaar die hulp wenst bij zijn ingrepen.

Lees het hele artikel

Bron: www.celinefremault.be

Onze partners