NEWS

THE "R" MOMENT : DEFBETIR

14-05-19

Technology watch

Ontdek DEFBETIR (CRISIA, CRISIG, CRR, GALERE S.A., SPW), een onderzoeksproject voor de “infrarooddetectie van de thermische kenmerken van gebreken en pathologieën in civieltechnische betonnen structuren”.

moment_rrrrr.png

Tal van kunstwerken in beton verouderen, sommige ervan voortijdig. Er treden verschillende gebreken en/of pathologieën op of ze komen aan het licht, zowel aan de oppervlakte als binnenin de massa. Ze vormen een bedreiging voor de levensduur van de kunstwerken en daardoor een budgettair risico voor hun eigenaar. Sommige van deze gebreken vormen bovendien onmiddellijke gevaren voor de veiligheid van de burgers.

Het doel van dit project is een niet-destructieve methode die “zonder contact” en “op afstand” werkt op punt te stellen waarmee op een betrouwbare manier een zo groot mogelijk aantal van deze gebreken kan worden gedetecteerd, geïdentificeerd en gekenmerkt door middel van infraroodbeelden. Via een systematische en grondig uitgevoerde theoretische studie kon de manier worden aangetoond waarop de aard van het gebrek en/of van de pathologie de kenmerken van het thermisch beeld bepaalt. Zo kunnen dankzij deze methode, naast het verbeteren van de detectieniveaus, identificatie- en karakterisatie-indices van de gebreken worden geïdentificeerd.

ecobuild-brussels-moment-r-defbetir-2.jpg
Schema van de methode
 
Stimulation thermique externe = Externe thermische stimulering
Cámera infrarouge = Infraroodcamera
Structure en beton = Structuur in beton
Défaut interne = Intern gebrek
Flux de chaleur dans le béton = Warmtestroom in het beton

 

Meer informatie is terug te vinden op de site van NonDestructive Testing

Foto: Schema van de test die is uitgevoerd op werven van zuiveringsstations.

Onze partners