NEWS

Open forum : Brussel, een regio die bruist van sociale innovatie

06-05-19

Innovatie

Welkom op het open forum-event waarop je kan meebouwen aan een vruchtbaar ecosysteem voor sociale innovatie in het Brussels Gewest.

“Welke ideeën, vragen en voorstellen wil ik delen om samen beter werk te maken van sociale innovatie in onze hoofdstad ?” Dat is de grote vraag waar we samen bij zullen stilstaan. Je kan zelf aangeven welke onderwerpen je graag zou willen aankaarten.

We zijn in ht bijzonder op zoek naar personen en bedrijven actief in de domeinen van energie en water.

Doelstellingen van dit event ?

Iedereen die werk maakt van sociale innovatie samenbrengen om ervaringen uit te wisselen.
De noden en verwachtingen rond sociale innovatie op tafel leggen en scherp stellen.
Meer zin en goodwill creëren tot samenwerking en uitwisseling rond sociale innovatie in Brussel.

Voor wie ?

Verenigingen, sociale ondernemingen, burgers, financiers, overheden, onderzoekers… en al wie interesse heeft in het thema.

Op het programma…

…staat het open forum, waarmee je zelf de inhoud van het programma bepaalt. Dit uniek en eenvoudig format laat ons toe om op een inspirerende en efficiënte manier de thema’s te bespreken die je als deelnemer aanbrengt. Collectiv-a zal dit format  begeleiden, zodat we op het einde van dit event tot concrete resultaten komen die de deelnemers zelf co-creëren, bv. een netwerk, een actieplan, enz.

  • 8h45 : onthaal
  • 9h - 10h : inleiding van het open forum format
  • 10h - 11h : gesprekstafels waarbij we samen het gekozen thema in de diepte bespreken
  • 11h - 12h : gesprekstafels waarbij we samen conclusies trekken over het gekozen thema
  • 12h - 13h15 : we sluiten af met concrete acties en plannen

Praktisch

Dit event gaat door in hub.brussels te Charleroisesteenweg 110, 1160 Sint-Gillis
Dit event is tweetalig in het Frans/Nederlands.

Vragen ?

Gelieve contact op te nemen met Alice Penet (alice@coopcity.be).

 

Inschrijving

 

Onze partners