NEWS

Omkeerbaar en circulaire bouwen

25-06-20

Technology watch

Een circulair ontworpen gebouw kan worden gezien als een element dat in de loop van de tijd evolueert en verschillende functionele en materiële levens heeft. De materialen worden dan beschouwd als hulpbronnen die aan het einde van hun levensduur kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende aanpak voor om de principes van de circulaire economie toe te passen bij het ontwerpen van gebouwen en hun onderdelen:

 • Gebouwen ontwerpen die flexibel zijn en evolueren met de veranderende behoeften, door de uitbreidings- en reconversiemogelijkheden te analyseren;
 • Gebouwen ontwerpen met het oog op een eenvoudiger onderhoud en demontage van de materialen, producten en onderdelen die kunnen worden teruggewonnen zonder deze of andere delen van het gebouw te beschadigen.
 • Materialen kiezen in functie van hun gebruik en de context, evenals omkeerbare bouwtechnieken waardoor onderdelen aan het einde van hun levensduur opnieuw kunnen worden gebruikt;
 • Samen met alle stakeholders vanaf het begin van het project en tijdens de opvolging van de werkzaamheden hierover reflecteren en zorgen voor de overdracht en het delen van informatie in de loop van de tijd.

Context

 • Beheer van hulpbronnen en afvalstoffen
 • Bestaande gebouwen beschouwen als een hulpbron
 • De nood aan een circulaire economie

Aanpak

 • Als er een gebouw op het terrein staat (renovatie)
 • Als het terrein leeg is (nieuwbouw)

Begrippen en indicatoren

Doelstellingen

 • Minimum
 • Aangeraden 
 • Optimum

Overzicht van de voorzieningen

 • Herbestemming naar het residentiële
 • Prefabricage
 • Omkeerbaarheidsmiddelen
 • Materiaalpaspoort

Elementen voor een duurzame keuze

 • Economische aspecten
 • Milieuaspecten
 • Socioculturele aspecten

Omkeerbaar ontwerpen

Te volgen stappen bij het ontwerpen van omkeerbare gebouwen:

Inspiratie opdoen

 • Dupontgaarde
 • Petite Suisse
 • BRIC
 • Modull
 • De Brouckèreplein
 • Ooststraat

Meer weten

 • In de Gids
 • Andere publicaties van Leefmilieu Brussel
 • Websites
 • Bibliografie

BRON:  Gids Duurzame Gebouwen.brussels

 

Onze partners