NEWS

FINMIP-OBLIGATIES

01-09-20

Technology watch

Een sociale, ethische en duurzame investering.

La Ferme Nos Pilifs is een bedrijf waar aan projecten geen gebrek is.

Deze projecten vergen soms grote investeringen, zoals het geval is voor ons nieuwe ketelhuis en de bouw van de nieuwe kassen in ons Tuincentrum. Om onze ontwikkeling te ondersteunen, en omdat we de zekerheid hebben dat we deze financiële operatie op een serene manier kunnen plannen, lanceren we daarom een obligatie-uitgifte tegen 100€ over 5 en 10 jaar voor een bedrag van 300.000 €, wat 1/3 van het totale bedrag van de toegezegde investeringen vertegenwoordigt, terwijl de resterende 2/3 gefinancierd wordt door een banklening.

Dit nummer begint op 1 september en eindigt op 30 november 2020.
Deze uitgave wordt ondersteund door Financité asbl en krijgt het label FairFin.
Het is opgesteld met inachtneming van de wettelijke verplichtingen op dit gebied en met het oog op een volledige en nauwgezette informatieverstrekking over het project.

In een tijd waarin deposito's op spaarrekeningen bijna niets opleveren, zal onze obligatielening na 5 of 10 jaar aflosbaar zijn met een bruto jaarlijkse rente van respectievelijk 0,85% en 1,25%.

Deze obligaties zullen vanaf 1 september tot 30 november 2020 te koop worden aangeboden.

U vindt alle informatie over deze uitgave op FINMIP obligaties.

Onze partners