NEWS

Era-Min joint call 2018 - RAW materials for the sustainable development and the circular economy

29-11-18

Technology watch

 

De scope van de oproep is behoeftegericht onderzoek naar en innovatie op alle vlakken van de levenscyclus van niet-energetische en niet-agrarische grondstoffen (metaalhoudende grondstoffen, bouw en industriële mineralen), zowel voor primaire als secundaire grondstoffen en voor de substitutie van kritieke grondstoffen volgens de circulaire economie.

Dit zijn de vijf onderwerpen:

Aanvoer van grondstoffen uit exploratie en ontginning : 

 • Exploratie
 • Mijnbouw
 • Sluiting en terugwinning van mijnen

Design : 

 • Productdesign voor een hogere grondstoffenefficiëntie
 • Productdesign voor het hergebruiken of een langere levensduur van producten
 • Productdesign om recycleren aan te moedigen
 • Productdesign voor de substitutie van kritieke grondstoffen

Verwerking, Productie en Herfabricage : 

 • Verhoogde grondstoffenefficiëntie in grondstofintensieve processen
 • Verhoogde grondstoffenefficiëntie via de recyclage van residuen of de herfabricage van gebruikte producten en onderdelen
 • Verhoogde grondstoffenefficiëntie aan de hand van informatie- en communicatietechnologieën (ICT)

Recycleren en hergebruiken van End-of-Life Producten : 

 • Verzameling en (omgekeerde) logistiek van end-of-life-producten
 • Voorbewerking van end-of-life producten: voorbehandelen, demonteren, sorteren, beschrijven
 • Recupereren van grondstoffen uit end-of-life producten
 • Toegenomen recyclage van end-of-life producten dankzij informatie- en communicatietechnologieën

Transversale onderwerpen :

 • Nieuwe businessmodellen
 • Verbetering van methoden of data voor milieu-impactassessment
 • Sociale aanvaarding en vertrouwen/publieke perceptie van grondstoffen

 

capture_transversal.png

Ik wens meer informatie te krijgen

Onze partners