NEWS

De circulaire economie in Brussel: een kans voor uw bedrijf!

26-11-18

Technology watch

87%

van

de

bedrijven

van

het

Brussels

Hoofdstedelijk

Gewest

die

hebben

deelgenomen

aan

een

barometer

van

het

Gewestelijk

Programma

voor

Circulaire

Economi

e

(GPCE)

vinden

dat

de

circulaire

economie

de

komende

jaren

veel

kansen

biedt.

Bent

u

nog

niet

overtuigd?

Wilt

u

meer

weten

over

de

mogelijkheden

die

de

circulaire

economie

biedt?

U

leest

het

in

d

it

overzicht! 

Circulaire economie, wat is dat ?  

De

circulaire

economie

onderscheidt

zich

van

de

traditionel

e

lineaire

economie,

die

wordt

gekenmerkt

door

ontginnen,

produceren,

consumeren,

weggooien

.

Het

streven

is

om

grondstoffen

doeltreffender

te

gebruiken

en

de

impact

van

producten

en

diensten

o

p

het

milieu

te

verminderen

tijdens

alle

fasen

van

hun

levenscyclus.

Dat

gebeurt

onder

meer

d

oor

hergebruik,

recuperatie,

reparatie

en

recyclage

van

producten

in

elke

productiestap.

Net

zoals

in

het

model

van

natuurlijke

ecosystemen

circuleren

de

hulpbronnen

in

een

kringloop

en

gaan

z

e

niet

verloren.

Concreet

wil

dat

zeggen

dat

een

bedrijf

dat

kiest

voor

de

circ

ulaire

economie

zijn

kosten

zal

verminderen

en

zijn

inkomsten

zal

vergroten,

zal

bijdragen

aan

de

co

llectieve

inspanningen

om

het

milieu

te

beschermen

en

nieuwe

markten

zal

ontginnen

bij

zijn

klanten

Minder kosten, meer inkomsten : 

De

circulaire

economie

maakt

het

mogelijk

om

de

afhankelijkheid

en

d

e

aankoopfactuur

van

grondstoffen

drastisch

te

verlagen,

door

bijvoorbeeld

afval

te

recycleren

of

door

het

energieverbruik

te

verminderen.

Onze

grondstoffen

zijn

niet

oneindig

en

zullen

du

s

steeds

kostbaarder

worden.

Stel

dat

een

autoconstructiebedrijf

een

versnellingspook

opnieuw

g

ebruikt

in

plaats

van

een

nieuwe

te

produceren,

dan

kan

het

80%

van

het

vereiste

materiaal

voor

de

produc

tie

uitsparen. 

De

recyclage

van

afvalstoffen

in

grondstoffen

op

de 

bedrijfssite

zelf

zal

ook

de

transportkosten

verminderen.

Tegelijk

kunnen

bijkomende

inkomsten

worden

gegenereerd

.

Het

bedrijf

kan

een

machine

die

het

slechts

een

paar

maanden

per

jaar

gebruikt

via

een

speciaal

webplatform

verhuren

aan

andere

bedrijven,

in

plaats

van

die 

gewoon

te

laten

staan.

Het

belangrijkste

gevolg

is

dat

de

kosten

van

de

productie

dalen,

waardoor

het

bedrijf

zijn

concurr

entiekracht

fors

kan

vergroten. 

Milieubescherming en verovering van nieuwe markten :

Deze

economische

overwegingen

zijn

vooral

gerechtvaardigd

door 

de

ecologische

noodzaak

waaraan

wij

allemaal

moeten

beantwoorden.

Als

de

Brusselse

bed

rijven

afzien

van

het

lineaire

vervuilende

model

in

termen

van

CO

2

-voetafdruk,

dan

kunnen

ze

hun

bijdrage

leveren

aan

de

strijd

tegen

de

klimaatverandering. 

Zo

leidt

de

productie

van

een

computer

tot

24

keer

meer

CO

2

-equivalent

dan

de

totale

energie

die

dit

apparaat

in

één

jaar

tijd

gebruikt.

Het

is

dus

milieuverstan

dig

om

een

pc

of

Mac

te

herstellen

in

plaats

van

een

nieuwe

te

kopen.

De

algemene

transformatie

van

afva

lstoffen

in

grondstoffen

creë 

ert

eveneens

lokale

banen,

die

een

bijdrage

leveren

aan

het

economische

we

efsel.

Op

deze

manier

zal

een

Brussels

bedrijf

zijn

aanbod

aanpass

en

aan

de

eisen

van

nieuwe

klanten,

die

op

zoek

zijn

naar

innovatieve

manieren

om

te

consumeren.

Hierdoor 

zal

het

nieuwe

markten

kunnen

veroveren.

Bovendien

zal

deelname

aan

openbare

aanbes

tedingen

van

ons

gewest

steeds

meer

gebonden

zijn

aan

criteria

uit

de

circulaire

economie.

Veel

d

aarvan

zijn

voor

belangrijke sectoren

uit

de

circulaire

economie

bouw,

afval-

en

grondstoffen,

logistiek,

handel

en

zullen

vanaf

2019

specifieke

milieubepalingen

bevatten

.

Dankzij

de

lagere

uitgaven

voor

de

aankoop

van

grondstoffen

zal

een

Brussels

bedrijf

zich

ook

gemakkelijker

kunnen

concentreren

op

de

aanwerving

van

nieuwe

mede

werkers

die

de

groei

van

het

bedrijf

zullen

verzekeren. 

 

Wilt

u

in

de

kringloop

van

de

circulaire

economie

stappen

en

meer

w

eten

over

de

mogelijkheden?

Ontdek

dan 

het

begeleidingsaanbod

van

het

Brussels

Hoofdstedelijk

Gewest

op

circulareconomy.brussels

,

evenals

de

mogelijkheden

voor

financiering.

Onze partners