NEWS

Case studie : het project van de Ooststraat

31-07-20

Technology watch

Het project van de Ooststraat bestaat uit de transformatie van een Brussels huis uit 1900 tot 3 appartementen.  In het project ging er bijzondere aandacht uit naar het behoud en hergebruik van bouwelementen, met valorisering van de patrimoniale aspecten (sierlijsten, raamkozijnen, enz.), alsook naar de akoestiek van het gebouw en de appartementen onderling.

Gegevens van het project

Algemeen

 • Adres: Ooststraat 15, 1030 Schaarbeek
 • Bestemming : Bewoning (3 eenheden)
 • Type van werkzaamheden : renovatie
 • Oppervlakte : 222 m²
 • Datum van oplevering van de werkzaamheden : mei 2019
 • Laureaat circulaire werven Be Circular 2018 

Projectteam

 • Bouwheer : Mevr. Serena Vanbutsele, dhr. Samuel Vanbutsele
 • Architecten : VLA-architecture bvba
 • Studiebureau: MC-carré (stabiliteit), Earth 'n' Bee (EPB)
 • Aannemer : Deco Sege Rom sprl

Zicht op het geheel

 

Hergebruik

Strategie

De basisintentie van het project was enerzijds de deuren, het raamwerk, oude tegels, drempels en vensterbladen, plankenvloeren, trappen, enz. te recupereren en anderzijds te voorzien in het gebruik van recuperatiematerialen van andere bouwplaatsen, zoals gevelstenen en bepaald ijzerwerk.

Bij de opstelling van het uitvoeringsdossier werd een inventaris opgesteld om een preciezer beeld te krijgen van de recupereerbare elementen.

Bewaarde elementen

 • plankenvloeren op de benedenverdieping en op de 3e verdieping 
 • bestaande plafonds (daarvoor zijn de akoestische werken gebeurd in de dikte van de plankenvloer) 
 • deuren 
 • regenwaterciterne 
 • bewaard en aangepast raamwerk van in de gevels
 • grotendeels bewaarde structuur

Hergebruik op de site

 • deurdrempels en vensterbanken van blauwe steen, hergebruikt voor de realisatie van buitentrappen
 • schoorsteenmantels voor de realisatie van badkamermeubilair en tablet op inbouwreservoirs
 • tegelvloeren van de kelder 
 • muurbekleding buiten van blauwe steen, hergebruikt voor de realisatie van een terras
 • muurbekleding buiten van terracotta, hergebruikt als muurbedekking
 • stalen binnentrap
 • deuren 
 • dakspanwerk gedeeltelijk gerecupereerd voor de realisatie van badkamermeubilair en voor de uitvoering van een leuning

Het hergebruik van bepaalde elementen moest op de werf worden aangepast na demontage. In dat geval was de aannemer een sleutelfiguur voor het goede verloop van de dingen.

Andere soorten van hergebruik

Externe materialen voor hergebruik

 • gevelstenen achtergevel
 • ijzerwerk (handvatten, knoppen, deurdrangers, ...)

Gerecupereerde en gebruikte elementen van andere bouwplaatsen

 • gedeeltelijk gerecupereerd dakspanwerk
 • zoldertrap
 • plankenvloeren van de 1e en 2e verdieping

Feedback

 • financieel : het hergebruik zorgt voor wat meerkosten voor de werkuren. Omgekeerd heeft het hergebruik van de bestaande raamkozijnen met andere beglazing besparingen mogelijk gemaakt;
 • aannemer : de betrokkenheid en goede wil van de aannemer bij de uitvoering van de oplossingen inzake hergebruik waren primordiaal voor het welslagen van de werf;
 • andere : bepaalde pistes inzake hergebruik werden niet uitgevoerd omdat ze nog niet voldragen waren of met een resultaat dat niet was aangepast aan de werf :
  ° behandeling met zuur voor een efficiënter hergebruik van de terracottategeltjes 
  ° gebruik van te veel besteld isolatiemateriaal van grote bouwwerven

Filmpje 

Akoestiek

Strategie

Er werd van bij de ontwerpfase nagedacht over de akoestische doelstellingen van het project. Zo werd gestreefd naar een goed akoestisch comfort tussen de appartementen, tussen twee vertrekken en binnen eenzelfde vertrek.

Ontwerp

 • Kamer en woonkamer ver van de luidruchtige zones
 • Continue, goed afgedichte, goed afgewerkte isolatielaag 
 • Los verband tussen de plankenvloeren en wanden

Plankenvloeren

 • Gevuld met cellulose in bulk tussen de vloerbalken;
 • Verdubbeling van de vloerbalken om een goede stevigheid van de plankenvloer mogelijk te maken
 • Doorlopende akoestische isolatielaag;
 • Los verband tussen de plankenvloer en het balkwerk via een membraan van jutevilt

Wanden

 • Stevig vastgemaakte wanden die boven- en onderaan toch los zijn van elkaar dankzij elastisch materiaal (jutevilt)
 • Op de werf controleren van het voldoende losse verband om de overdracht van de geluidsgolven te voorkomen

Filmpje 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de site: : Gids Duurzame Gebouwen.brussels

 

Foto: © Bernard Boccara
Bron Gids Duurzame Gebouwen.brussels

 

Onze partners