NEWS

Case studie : Brouckereplein

31-07-20

Technology watch

Een ventilatiegroep uit een kantoorgebouw wordt hebruikt in een renovatie in plaats van weg te gooien. De ventilatiegroep wordt gedemonteerd, verplaatst en opgeslagen. Hierbij hebben verschillende partners afgestemd met elkaar tijdens het ontwerp en de demontage fase.

Gegevens van het project

Algemeen

 • Adres: Brouckereplein, brussel
 • Type werken: hergebruik luchtgroep
 • Datum ontmanteling: Oktober 2019
 • Bestemming: renovatie hoofdkantoor Aquafin in Aartselaar

Technische gegevens

 • Nominaal debiet(pulsie en extractie): 13000 m3/h
 • Beschikbare druk(pulsie en extractie): 400Pa
 • Warmterecuperatie : roterend wiel met snelheidscontroller
 • Thermische klasse: EN1886 T2 – TB2
 • Gewicht: 1.600 kg

Projectteam

 • Bouwheer: Aquafin
 • Coordinatie: Rotor
 • Studiebureaus: Cenergie
 • Installatie: Trane

Overzicht

 

 

 

 

 

Hergebruik van een ventilatiegroep

Gezien meerdere partners betrokken zijn bij de demontage en verplaatsing van een ventilatiegroep, is een goeie voorbereiding en coördinatie cruciaal.

Ontwerp

 1. Circulaire ambitie: zowel de eigenaar van de oorspronkelijke huisvesting van de luchtgroep, als de eigenaar van het te renoveren gebouw hebben de ambitie om materialen en installaties te hergebruiken
 2. inschatting compatibiliteit ventilatiegroep voor hergebruik: begroten benodigde eisen voor een ventilatiegroep voor het project en nakijken of de herbruikbare ventilatieunit hieraan voldoet
 3. grondige controle: ter plaatse gaan om de staat van de luchtgroep te controleren en te analyseren: de twee ventilatoren, het recuperatiewiel, de bevochtiger, etc.
 4. verzamelen documentatie: de luchtgroep integreren in het project aan de hand van fiches:
  ° exacte afmetingen
  ° voldoende debiet
  ° verloop warmterecuperatie
  ° ruimte voor onderhoud uit te voeren aan de luchtgroep
  ° energie-efficientie eisen
 5. budget: de schatting voor een nieuwe luchtgroep is duurder
 6. rekening houden met klassieke aankoopprocedures

Partners

Verschillende partners:

 • eigenaar moet toestemming geven om de luchtgroep te hergebruiken;
 • nieuwe eigenaar moet de bestelling plaatsen;
 • sloopaannemer moet de weg van de luchtgroep naar de opening in het gebouw vrijmaken;
 • De leverancier (gespecialiseerd bedrijf) demonteert de ventilatie-unit en coördineert het transport.
 • studiebureau moet erop toezien dat het toestel past in het nieuw project;
 • projectcoordinatie tussen de verschillende partijen.

Demontage

 • Gelijktijdige werken: de demontage vergt de verplaatsing van delen, waardoor de verhuis en de demontage samenlopen. De technici kennen de luchtgroep goed zodat er geen tijd verloren gaat met uitzoeken;
 • Demontage combineren met afbraakwerken : hoewel de omkasting te hoog is waardoor het wiel normaal gezien gedemonteerd moet worden, kan het recuperatiewiel in zijn geheel verhuisd worden door de deur af te breken.

Verhuis en opslag

 • Uitlenen materiaal: omdat de kantoortoren wordt verbouwd, wordt gebruikgemaakt van de torenkraan van de algemene aannemer, om de luchtgroep uit het gebouw te halen;
 • Vermijden beschadiging : alle nodige informatie en de afmetingen en het gewicht van elk onderdeel moet doorgegeven worden aan de verantwoordelijke. De transporteur moet weten dat je niet alle onderdelen in verschillende posities kan zetten: het recuperatiewiel, moet absoluut verticaal blijven, en ook de omkasting moet worden beschermd;
 • Opslag in loods tot de werken in het voorjaar van 2020 van start gaan.

Meer informatie hier

Foto : © BBRI
BronGids Duurzame Gebouwen.brussels

 

Onze partners