NEWS

Brussel opent tijdelijk park op Josaphat-site

30-07-20

Technology watch

Publié le 16/07/2020à 06h00

Gerelateerde onderwerpen :

Brussel, Openbare Ruimte & Infrastructuur, groene ruimte

    

De blauwe lijn markeert het terrein van het tijdelijke park, de pijl geeft de ingang aan. (Foto’s: sau-msi.brussels (GlobalView)

In haar relance- en herontwikkelingsplan geeft de Brusselse regering opdracht aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) om een tijdelijk gebruik van strategisch gelegen terreinen te activeren, zonder te wachten op de volledige ontwikkeling.

Dit tijdelijke park ligt op de plaats van het toekomstige actieve lineaire park dat gepland is binnen het Josaphatproject en volgt de vorm daarvan. De bedoeling is dat het park begin augustus opent en toegankelijk zal blijven tot eind oktober.

 

Het tijdelijke park zal een ‘natuurlijke’ aanvulling vormen op het nabijgelegen Josaphatpark dat sinds de lockdown druk bezocht wordt door de bewoners van de omringende wijken.

 

“Het is nog te vroeg om al in detail te kunnen vertellen wat er allemaal zal gebeuren in het toekomstige park. Het hoofdidee van ‘Zomer in Josaphat’ is dat de inwoners van Schaarbeek, Evere en alle Brusselaars die dat willen, deze site kunnen ontdekken, hier komen wandelen en de activiteiten ontplooien die families of vrienden graag doen op een mooie zomerdag in een park”, zegt Gilles Delforge, directeur van de MSI.

Veiligheid: 

Het tijdelijke park zal aan gemeenten, verenigingen en scholen de gelegenheid bieden om ‘groene’ activiteiten op te zetten tijdens de vakantie en bij de start van het nieuwe schooljaar.

Er zal een relatief grote ruimte worden afgebakend en er komen afsluitingen die de veiligheid van de bezoekers garanderen ten opzichte van de spoorwegen en die een groot braakliggend terrein afschermen dat ontoegankelijk zal blijven om de biodiversiteit te handhaven.

De MSI zal het park inrichten met minimale ingrepen en zal ook een parkwachter en een nachtwaker inzetten om de rust van de buurtbewoners te verzekeren. De inrichting gebeurt met respect voor de regels die gelden voor tijdelijke installaties die zijn vrijgesteld van een vergunning. De uitvoering gebeurt in samenwerking met Leefmilieu Brussel.

Volgens minister-president Rudi Vervoort moeten bewoners meer toegang krijgen tot groenvoorzieningen. Dit soort inrichtingen zijn op termijn gepland in een aantal grote Brusselse stadsprojecten die momenteel worden ontwikkeld, waaronder Josaphat, Usquare.brussels en het mediapark.brussels.

Foto : De blauwe lijn markeert het terrein van het tijdelijke park, de pijl geeft de ingang aan. (Foto’s: sau-msi.brussels (GlobalView)
Bron : Bouwkroniek

Onze partners