NEWS

11 HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE

10-09-20

Technology watch

De kringloopeconomie (of circulaire economie) is gebaseerd op de werking van het natuurlijke ecosysteem, waarbij alle onderdelen hergebruikt worden in een ander natuurlijk fenomeen. In het ideale geval zou het, als we deze theorie toepassen in de bouw, mogelijk zijn om gebouwen te eco-ontwerpen als «bron van materialen» die aan het einde van hun levenscyclus gedemonteerd kunnen worden en hergebruikt kunnen worden voor nieuwe constructies/renovaties. Daarbij circuleren de materialen op kleinere schaal.

Vandaar: «De kringloopeconomie is ook bedoeld om de verspilling van de hulpbronnen bij de bron drastisch te verminderen en tegelijkertijd te zorgen dat de impact op het milieu beperkt wordt en het welzijn verhoogd wordt. In de mate van het mogelijke komt deze kringloopeconomie op lokale schaal tot stand door de creatie van weinig delocaliseerbare waardeketens.»

De CDR biedt u 11 handleiding voor demontage om het hergebruik van bouwelementen te vergemakkelijken:

 

Bron: reuse.brussels

Onze partners