EVENEMENTEN

19

maart

Renovatie met een hoge energie-efficiëntie in de Brusselse context

Plaats : Avenue du Port, 86 c/3000, 1000 Bruxelles

Uur : 10:00 Zie kaart

Partners events

Deze opleidingsmodule heeft tot doel het thema van de energierenovatie in zijn geheel te behandelen, voor het specifieke voorbeeld van een typisch Brussels huis.

Op basis van de verschillende gebruikelijke acties behandelen de sprekers de verschillende specifieke aandachtspunten voor dit type project. Deze betreffen de volgende thema’s: isolatie, beheer van luchtdichtheid, bouwknopen en waterdampdiffusie, ventilatie, verwarming, productie van sanitair warm water en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

VERWORVEN VAARDIGHEDEN

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

de principes van een performant energieontwerp concreet toe te passen;
een pleidooi te houden voor performantere oplossingen dan opgelegd door de geldende wet- en regelgeving inzake renovatie om de Brusselse eisen voor nieuwbouw te benaderen;
de gevolgen van een interventie voor de bouwfysica te bepalen en technische oplossingen voor elke problematiek aan te reiken;
een voorselectie te maken voor de te installeren systemen.

DOELGROEP

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, aannemers, verantwoordelijken, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …) met een technisch profiel.

PROGRAMMA : 

Download het programma

PRAKTISCHE INFORMATIE : 

  • Wanneer ?  dinsdag 12, 19 et 26 maart 2019
  • Waar ? Tour & Taxis/  Havenlaan 86C / 1000 Brussel
  • Taalgebruik : Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
    Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL)
  • Contact : opleidingendubo@leefmilieu.brussels
  • Prijs : 150€

Ik schrijf me in

L'agenda