Ledenfiche

PIXII - Kennisplatform Energieneutraal Bouwen

Gitschotellei 138
2600 Berchem
Zie kaart

+32 3 235 02 81

Interventiedomein :

 • Industrie sector ;
 • Residentiële sector - Eengenzinswoningen ;
 • Tertiaire sector - Collectieve woningen ;
 • Nieuwbouw ;
 • Renovatie ;
 • Overheidsopdrachten ;
 • Private aanbestedingen ;
 • Andere : Advies, begeleiding en opleidingen.

Beschrijving van de activiteit :

Pixii (voorheen bekend als Passiefhuis-Platform) ondersteunt als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling de bouwactoren bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf. De organisatie verenigt meer dan 200
toonaangevende bedrijven in de bouwsector en wil met haar actieve ledencommunity inspireren en motiveren tot het bouwen van passieve en energieneutrale gebouwen. Pixii levert professioneel advies en begeleiding aan bedrijven en
particulieren, netwerkt met beleids- en opiniemakers, verleent certificaten aan passieve en energieneutrale projecten en organiseert evenementen en gespecialiseerde opleidingen rond energiezuinig bouwen. De organisatie focust op vier
essentiële thema’s: passief en energieneutraal bouwen, slimme gebouwen, diepe renovatie en geïntegreerd design.

Missie

Binnen de transitie naar een duurzame samenleving stimuleert Pixii in haar voortrekkersrol de bouwactoren om vanuit innovatie en kwaliteitsdenken, en met de passiefhuisstandaard als rode draad, te streven naar een minimaal
energiegebruik voor een optimaal woon- en werkcomfort.
Pixii profileert zich op 5 domeinen

 • Ledenwerking
 • Kwaliteitsbewaking
 • Beleidswerking
 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Kennisverspreiding

Referenties :

 • Begeleiding en certificatie van honderden passieve en lage energie gebouwen.
 • Organisatie van opleidingen, studiedagen en symposia rond energieneutraal bouwen.
 • Ledenorganisatie met een 200-tal toonaangevende bedrijven in de bouwsector.
 • Aanbod voor steden en gemeenten bij de realisatie van meerjaren- of actieplannen, en begeleidingspakket voor wijkrenovatie!
 • Ondersteuning bij innovatie van energiezuinige en duurzame producten of diensten.
 • Pixii is een erkende wetenschappelijke onderzoeksinstelling.
Terug naar resultaten

Onze partners