Ledenfiche

ENERGIESCHAKELS VZW

Rue Eugène Thibaut, 1C
5000 Namur
Zie kaart

+32 81 810 313

+32 (0)488 01 93 99

Interventiedomein :

Netwerken en ervaringen uitwisselen van verschillende actoren die actief zijn op het gebied van duurzame woningbouw.

Beschrijving van de activiteit :

De vzw Energieschakels overkoepelt vrijwillige burgers (de 'Getuigenschakels') die de energie-efficiëntie van hun woning en de duurzaamheid van hun levensstijl hebben verbeterd en die hun ervaring op dit vlak willen delen met andere burgers (de 'Zoekschakels’). Het netwerk van de Energieschakels werd onlangs uitgebreid door de komst van twee nieuwe categorieën actoren:

  • 'Groeperingen' (een gemeente, vereniging, coöperatie of lokale groep);
  • Professionals uit de sector voor Duurzame Woningbouw.

Wilt u meer bekendheid geven aan uw beroepsvaardigheden? Wilt u uw ervaring en enthousiasme graag doorgeven? Met bijna 200.000 bezoeken per jaar kan ons platform het uitgelezen uitstalraam worden om de kwaliteit van uw diensten in de kijker te zetten en uw expertise tot haar recht te doen komen.

De ruimte voor professionals is bedoeld om de vaardigheden en kwaliteitsdiensten op dit vlak te promoten en bijgevolg de hele sector nieuw leven in te blazen. Klanten die overtuigd zijn van de voordelen van de kwalitatieve aanpak zullen maar al te graag een goed woordje doen over de aannemers van wie ze tevreden zijn. Ze doen dat spontaan als ze het netwerk van de Energieschakels al kennen, of anders op vraag van hun aannemer.

"Duurzaam Wonen: ervaring moet je delen"

In beeld :

Terug naar resultaten

Onze partners