Ledenfiche

BRC - Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector

Vilvoordesesteenweg 66
1120 Brussel
Zie kaart

+32 2 242 66 61

+32 2 242 66 61

Interventiedomein :

Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector

Beschrijving van de activiteit :

Het Brusselse Referentiecentrum voor de Bouwsector (BRC) beantwoordt aan de doelstellingen van het Plan voor de Economie en de Tewerkstelling van de Brusselse regering. Het moet ervoor zorgen dat het opleidingsaanbod is afgestemd op de behoeften van de ondernemingen, met name door als interface te fungeren tussen de actoren van de werkgelegenheid, de opleidingen en het onderwijs, en de Brusselse bedrijven. Het referentiecentrum werd in oktober 2008 in het leven geroepen en wordt momenteel voorgezeten door René Van Cauwenberge.

Taken

 • Het beheer van de spitstechnologische opleidingsinfrastructuur, om de slagkracht van de opleiders te vergroten door hen gespecialiseerde technische instrumenten ter beschikking te stellen
 • De sectorale promotie van de beroepen en kwalificaties met toekomst in de bouwsector
 • De toepassing van technisch-professionele bekwaamheidstests (“screening”)
 • De technologische observatie en de ontwikkeling van technisch-pedagogische expertise die nodig zijn om de opleidingsprogramma’s aan te passen aan de technische evolutie en de behoeften van de ondernemingen.

Het BRC Bouw wil een reeks instrumenten en diensten aanbieden op het vlak van spitstechnologische beroepsopleiding om de slagkracht te ondersteunen en te verbeteren van operatoren die actief zijn in:

 • initiële opleiding van jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs
 • alternerende beroepsopleiding
 • opleiding en beroepsinschakeling van werkzoekenden
 • permanente vorming van werknemers, leraren en opleiders

Het BRC kreeg ook een taak inzake ecologisch verantwoord bouwen toegewezen. Het gaat hier om een pool die de stuwende kracht wil zijn bij de opleiding en het promoten van de ecobouw in het Brussels Gewest. Zo ontwikkelt deze pool nieuwe opleidingsdomeinen voor de Brusselse werkzoekenden, meer bepaald de meest kwetsbare groep, in de beroepen die verband houden met ecologisch bouwen.

In het kader van zijn opdrachten staat het BRC in voor de organisatie en ontwikkeling van:

 • opleidingen ter verbetering van de veiligheid en het welzijn; er worden bijvoorbeeld opleidingen “Veilig werken op hoogte” en “Preventie van rugpijn” verstrekt aan vaklui, werkzoekenden en aan leerlingen van het secundair onderwijs.
 • opleidingen die de kennis en de praktijk moeten verruimen inzake ecologisch bouwen, met name de opleidingscycli: “Isolatie en luchtdichtheid”
 • activiteiten ter ondersteuning van de sector: organisatie van, toespraken op en deelname aan seminars, beurzen, info- en opendeurdagen …

Het BRC initieert, coördineert en neemt deel aan projecten met betrekking tot opleiding, werkgelegenheid en ecologisch bouwen.

Het BRC werkt nauw samen met de ministers van Tewerkstelling en Leefmilieu, de actoren van opleiding en onderwijs in Brussel, alsook de sociale partners en het FVB.

Het Referentiecentrum voor de Bouw van het Brussels Gewest wordt mee gefinancierd door de gewestelijke overheden en de privésector.

Terug naar resultaten

Onze partners