ARIB

Adres

Architect's House - Ernest Allardstraat 21 1000 Brussel

Contact

+32 2 627 08 40

+32 475 56 24 56

De vakverenigingen van architecten hebben de afgelopen jaren een grondige reorganisatie doorgemaakt. Een van de doelstellingen was een aanpassing aan de evolutie van de politieke en administratieve structuren van het land, en in het bijzonder de overdracht van de bevoegdheden in verband met de uitoefening van het beroep aan de gewesten.

In 2009 besloten alle vakverenigingen van architecten en stedenbouwkundigen in het Brussels Gewest – UPA, SAdBR, SCAB, G30, BUA, Femmes Architectes, CUB – om hun inspanningen te bundelen in een nieuwe vereniging, om via één woordvoerder met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kunnen spreken.

Zo ontstond ARiB (Architects in Brussels), dat nu deel uitmaakt van de FAB (Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België), naast de UWA – Union Wallonne des Architectes en de BVA – Bond van Vlaamse Architecten.

Via deze nieuwe structuur beschikken architecten over de nodige communicatiestructuren, zowel op federaal, Europees en internationaal niveau (FAB) als op het niveau van de drie gewesten (UWA, AriB, BVA) om hun verwachtingen kenbaar te maken en hun professionele praktijk te verbeteren.

De ambities en acties van ARiB draaien rond vier centrale thema’s:

Informatie, Opleiding, Promotie, Ondersteuning van professionele belangen.